PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(2) | 16-20
Article title

Manifestacja sarkoidozy na szyi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Sarkoidoza jest chorobą układową o nieznanej etiologii. Charakteryzuje się powstawaniem ziarniniaków, które nie ulegają martwicy. Typowe dla sarkoidozy zmiany zapalne mogą wystąpić w każdym narządzie, ale najczęściej zajmują węzły chłonne i płuca. Bardzo rzadką lokalizacją sarkoidozy są narządy w rejonie głowy i szyi. Opisywane przypadki dotyczą węzłów chłonnych, ślinianek, krtani, zatok. Analizie poddano dwa przypadki sarkoidozy gruczołów ślinowych (podżuchwowego i przyusznego), dwa przypadki sarkoidozy krtani i jeden przypadek z zajęciem węzłów chłonnych szyi. Pacjenci – 4 kobiety i 1 mężczyzna w wieku 26–76 lat – zostali skierowani do kliniki z podejrzeniem nowotworu ślinianki lub krtani oraz limfadenopatią szyjną. Jedna pacjentka miała rozpoznaną wcześniej sarkoidozę płucną. Badania diagnostyczne wykonane przedoperacyjnie u pozostałych chorych (ultrasonografia, biopsja, RTG klatki piersiowej) nie nasunęły podejrzenia sarkoidozy we wstępnej ocenie. Resekcja chirurgiczna zmienionych tkanek i badanie histopatologiczne potwierdziły rozpoznanie sarkoidozy pozapłucnej. Tylko u jednej chorej, u której występowało zajęcie ślinianki podżuchwowej, na podstawie tomografii komputerowej (TK) klatki piersiowej potwierdzono współistnienie zmian w miąższu płuc.
Year
Volume
Pages
16-20
Physical description
Dates
published
2018-06-22
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ba108054-a5a8-3875-a7bc-d391ef8c9ab5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.