Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(1) | 34-38

Article title

Złośliwy guz osłonek nerwów obwodowych w obrębie ślinianki przyusznej – opis przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Guzy ślinianki przyusznej stanowią ok. 6% nowotworów głowy i szyi. Najczęstsze z nich to: gruczolak wielopostaciowy i guz Warthina. Schwannoma jest zmianą wywodzącą się z komórek osłonki nerwów obwodowych (lemocytów, komórek Schwanna); najczęściej dotyczy tułowia i głowy, wyjątkowo rzadko obserwowany jest zaś w śliniance przyusznej. 9% Schwannoma pochodzi z osłonki nerwu twarzowego, stanowiąc od 0,5–1,2% wszystkich guzów ślinianek. W literaturze opisano 80 przypadków wewnątrzśliniakowych Schwannoma. Transformacja złośliwa dotyczy 14%. Złośliwe Schwannoma (MPNST) stanowią od 5% do 10% wszystkich mięsaków tkanek miękkich. Nowotwory MPNST o wysokim stopniu złośliwości są agresywne, z tendencją do wznowy oraz przerzutowania. Opis przypadku: Prezentujemy opis przypadku 84-letniej pacjentki, która zgłosiła się do Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi UM w Łodzi z powodu bolesnego guza lewej okolicy przyusznej. Wspomniana zmiana pojawiła się 6 miesięcy przed hospitalizacją. W badaniu przedmiotowym stwierdzono policykliczny guz o ograniczonej ruchomości, skóra nad guzem była lekko zaczerwieniona, węzły chłonne niepowiększone, funkcja nerwu twarzowego zachowana. W BACC atypowe komórki wrzecionowate, budzące podejrzenie rozrostu złośliwego. Chora została zakwalifikowana do leczenia operacyjnego. W znieczuleniu ogólnym usunięto płat powierzchowny ślinianki przyusznej wraz z guzem i zmienioną skórą. Po zabiegu nie stwierdzono porażenia nerwu twarzowego. Przebieg pooperacyjny prawidłowy, pacjentka wypisana do domu w 8. dobie po zabiegu w stanie ogólnym i miejscowym dobrym. Wynik badania histopatologicznego materiału pooperacyjnego: dobrze odgraniczony wrzecionowaty guz z polami martwicy, profil immunohistochemiczny: S100+; Ki67 40–50%. Rozpoznanie – MPNST. Pacjentka została skierowana na konsultację radioterapeutyczną. Z uwagi na wynik pooperacyjny oraz zaawansowany wiek, nie zaproponowano leczenia adiuwantowego. Chora pozostaje w obserwacji 1 rok. W badaniach kontrolnych nie stwierdzono wznowy.

Year

Volume

Pages

34-38

Physical description

Dates

published
2019-12-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b730c67c-e9e2-3b5e-8a76-f567e24ba3b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.