Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8(4) | 19-23

Article title

Izolowane inwazyjne zapalenie zatoki klinowej – opis przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Inwazyjne grzybicze zapalenie zatoki klinowej jest rzadką ale potencjalnie zagrażającą życiu chorobą. Częstość występowania grzybiczego zapalenia zatok wśród pacjentów z izolowanym zapaleniem zatoki klinowej wynosi 4.5% do 26.8%. Najczęściej objawy zapalenia zatok klinowych są niespecyficzne i obejmują bóle głowy, zaburzenia widzenia, spływanie po tylnej ścianie gardła, niedrożność nosa oraz pojedyncze lub mnogie porażenie bądź niedowład nerwów czaszkowych. W tej pracy opisany został przypadek izolowanego, inwazyjnego zapalenia lewej zatoki klinowej u 56-letniej pacjentki bez zaburzeń odporności. Pierwsze badanie tomografii komputerowej zatok (TK) ujawniło całkowite zacienienie lewej zatoki klinowej, a drugie badanie TK wykazało również erozję ścian zatoki klinowej. Przeprowadzono endoskopowy zabieg zatok i śródoperacyjnie zaobserwowano nieruchomą i poszerzoną lewą źrenicę, z tego powodu zespół chirurgiczny zdecydował o natychmiastowym przerwaniu zabiegu. Okulista rozpoznał niedowład lewego nerwu okoruchowego. Badanie histopatologiczne wykazało obecność strzępków grzybni, podobnych do Aspergillus spp. Ze względu na podejrzenie wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), nasilenie odmy śródczaszkowej i pojawienie się zmian psychicznych u naszej pacjentki, endoskopowa reoperacja z zamknięciem przetoki PMR została wykonana dziewięć dni po pierwszej operacji. Pacjentka była leczona dożylnie worykonazolem i ceftriaksonem przez miesiąc, a po wypisie do domu - itrakonazolem przez 3 miesiące. Pełny powrót funkcji lewego nerwu okoruchowego nastąpił po 4 miesiącach od operacji i do tej pory pacjentka nie ma objawów nawrotu choroby grzybiczej.

Year

Volume

Pages

19-23

Physical description

Dates

published
2019-10-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-b6c17c9b-618c-368f-83ed-0baf3fd38e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.