PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(2) | 50-59
Article title

Wpływ alergicznego nieżytu nosa u dzieci i młodzieży na nawracający ból głowy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Migrena i alergie są częstym zjawiskiem. Celem niniejszego badania jest zbadanie związku między występującymi w dzieciństwie: alergią oddechową a migreną.
Materiał i metody: Przebadano 800 dzieci w kierunku występowania bólu głowy i jego charakterystyki. Następnie za pomocą punktowych testów skórnych, rynoskopii, endoskopii, rynomanometrii, cytologii oraz testów oczyszczania śluzowo-rzęskowego stwierdzano obecność alergii.
Wyniki: Spośród 800 dzieci objętych badaniem, u 96 występowały bóle głowy. U 67 z nich stwierdzono obecność zarówno bólu głowy, jak i alergii. Wykazano występowanie istotnej korelacji pomiędzy alergią a początkiem bólu głowy w godzinach porannych i pojawianiem się bólu głowy w godzinach wieczornych u pacjentów bez alergii. Średni czas trwania ataku bólu głowy był niezależny od obecności alergii, a także częstotliwości napadów bólu głowy oraz umiejscowienia bólu. Wśród objawów prodromalnych związanych z bólem głowy wymieniano: zawroty głowy, aurę, mroczki przed oczami oraz nudności i wymioty, które występowały w przypadku braku alergii. Wykryto również związek między płcią żeńską a początkiem bólu głowy, ale tylko u nastolatków. W większości przypadków terapeutycznie stosowano paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ale wymieniano również przyjmowanie leków antyhistaminowych i/lub miejscowe stosowanie aerozoli donosowych.
Dyskusja: Aby podjąć skuteczne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku migreny, pediatra powinien wziąć pod uwagę atopię i związane z nią objawy alergiczne, w razie potrzeby prosząc o konsultację otorynolaryngologa lub alergologa. Uzyskane wyniki wskazują również na potencjalną rolę leków, które zwykle nie są wykorzystywane do leczenia ataków migreny, takich jak leki przeciwhistaminowe lub aerozole zmniejszające przekrwienie błony nosa o działaniu miejscowym.
Year
Volume
Pages
50-59
Physical description
Dates
published
2018-04-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b4a9dc1c-9fb6-38b3-aaf4-d33af8f4d3ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.