PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(2) | 5-9
Article title

Uraz skalpacyjny podudzia – znaczenie terapii wspomagających leczenie chirurgiczne: terapii podciśnieniowej oraz hiperbarii tlenowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Następstwa urazu skalpacyjnego stanowią trudne terapeutycznie wyzwanie obejmujące zakres działań zarówno chirurgii urazowej, jak i chirurgii plastycznej. Uszkodzenie, jakim jest uraz skalpacyjny, obejmuje odwarstwienie skóry i tkanki podskórnej od powięzi i mięśni. Leczenie ze względu na zakres urazu, ryzyko zakażenia i często masywną utratę krwi jest czasochłonne, a jego wyniki często są niezadawalające. W pracy przedstawiono proces terapeutyczny i wyniki leczenia chorej hospitalizowanej z powodu następstw urazu skalpacyjnego kończyny dolnej powstałych w wyniku wypadku w zakładzie pracy. Opisano złożony proces leczenia obejmujący leczenie chirurgiczne oraz terapie wspomagające, co finalnie pozwoliło uzyskać dobry efekt estetyczny.
Year
Volume
Pages
5-9
Physical description
Dates
published
2018-04-11
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-b3786636-710a-3f97-b001-17365edb8fda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.