Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(3) | 26-31

Article title

Powikłania radio- i radiochemioterapii uzupełniającej u chorych operowanych z powodu nowotworów dużych gruczołów ślinowych

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników wpływających na powstanie i nasilenie wczesnego i późnego odczynu popromiennego oraz jego częstość występowania u pacjentów po radio- lub radiochemioterapii uzupełniającej w raku ślinianek. Materiał i metody: Do analizy włączono pacjentów napromienianych w latach 2006–2016 – 113 z wczesnym i 91 z późnym odczynem popromiennym. Przeanalizowano częstość ostrego odczynu popromiennego ze strony śluzówek, czas jego wystąpienia, nasilenie, czas gojenia, a także częstość występowania późnego odczynu popromiennego ze strony skóry i tkanki podskórnej. Zidentyfikowano czynniki mogące mieć wpływ na powstanie i nasilenie odczynu. Wyniki: Nasilenie ostrego oraz obecność późnego odczynu popromiennego nie wpływają na przeżycie całkowite. Na nasilenie ostrego odczynu popromiennego ze strony śluzówek wpływają dawki: w obszarze loży po guzie oraz w obszarze węzłowym. Nasilenie wczesnego odczynu popromiennego jest większe u mężczyzn, chorych bardziej zaawansowanych (wyższe T oraz N+ w skali TNM), napromienianych na większy obszar oraz tych, u których zastosowano planowanie dwuwymiarowe i uzupełniającą radiochemioterapię. Późny odczyn ze strony skóry i tkanki podskórnej dominował u chorych napromienianych na obszary węzłowe oraz u tych, u których występowało większe nasilenie wczesnego odczynu popromiennego. Wnioski: Uzupełniająca radioterapia lub radiochemioterapia w raku ślinianek wiąże się z akceptowalną toksycznością, która pozostaje bez wpływu na przeżycie całkowite

Year

Volume

Pages

26-31

Physical description

Dates

published
2019-02-22

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-aefcc8c6-381b-3e53-8490-7a0b35256a00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.