PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(6) | 26-30
Article title

Badania nad patologią unaczynienia nerkowego w populacji polskiej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy było zbadanie częstości występowania anomalii rozwojowych układu żylnego nerek w populacji polskiej. Materiał i metody: Ze świeżych zwłok 281 mężczyzn i 269 kobiet wypreparowano i poddano badaniu kontrastowaniem rentgenowskim preparaty naczyniowo-nerkowe. Wyniki: Wady rozwojowe stwierdzono w zwłokach 186 osób (33,8%), częściej u mężczyzn niż u kobiet, choć różnica nie była istotna statystycznie. Najczęściej występowały: nadliczbowość żylna po prawej stronie (20,4%), zaaortalny przebieg lewej żyły nerkowej (4,2%) oraz okołoaortalny krążek żylny lewej żyły nerkowej (3,8%). Inne wady występowały z częstością 1–2%. Wnioski: Znajomość – i przedoperacyjne sprawdzenie budowy układu żylnego – powinny być obowiązkowe przy podejmowaniu zabiegów na aorcie brzusznej, podczas izolowanego pobierania próbek krwi z żyły nerkowej oraz w innych zabiegach urologicznych, a także w transplantologii nerek.
Keywords
Year
Volume
Pages
26-30
Physical description
Dates
published
2017-12-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a799e929-29cf-37ae-93c0-866e1628cee4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.