PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(6) | 6-10
Article title

Czynniki wpływające na wybór strony dostępu chirurgicznego w leczeniu operacyjnym tętniaków kompleksu tętnicy łączącej przedniej (AComA) – szczególne znaczenie rotacji kompleksu w płaszczyźnie osiowej

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Celem niniejszego badania była ocena, czy rotacja kompleksu tętnicy łączącej przedniej (AComA) w płaszczyźnie osiowej może mieć wpływ na: łatwość w uzyskaniu dostępu chirurgicznego do tętniaków w tym obszarze oraz bezpieczeństwo założenia klipsa. Materiały i metody: Retrospektywnej analizie poddano pacjentów operowanych z powodu tętniaka pękniętego i niepękniętego (lub „zimnego”), zlokalizowanego w obrębie kompleksu tętnicy łączącej przedniej. Umiejscowienie kompleksu w odniesieniu do płaszczyzny czołowej zbadano przy użyciu rekonstrukcji objętościowej 3D-CTA. W przypadku rotacji AComA oceniono, czy połączenie (kąt) odcinków A1 i A2 tętnicy przedniej mózgu znajdowało się do przodu, czy też do tyłu od płaszczyzny czołowej. Wreszcie, na podstawie strony dostępu chirurgicznego (prawa vs lewa), porównano częstość pojawiania się trudności chirurgicznych, jak również ewentualnych powikłań w okresie śród- i pooperacyjnym w odniesieniu do pozycji kąta A1-A2 względem płaszczyzny czołowej. Wyniki: Analiza statystyczna przeprowadzona w podgrupach ujawniła, że istnieje silna i statystycznie istotna korelacja między rotacją kompleksu AComA a trudnościami chirurgicznymi, wyrażonymi potrzebą wielokrotnego stosowania klipsów czasowych oraz transgresji mózgu. Porównanie strony dostępu chirurgicznego w odniesieniu do położenia kąta A1-A2 względem płaszczyzny czołowej oraz powstania możliwych trudności chirurgicznych pozwoliło ustalić statystycznie istotną różnicę z mocną korelacją (p < 0,05; V Cramer 0,59) na korzyść dostępu od strony, po której kąt A1-A2 znajdował się ku tyłowi od tej płaszczyzny (tylny kąt). Co ciekawe, u 72,7% pacjentów, którzy byli operowani od strony tylnego kąta, dominujący odcinek A1 położony był po stronie przeciwnej. 45,5% pacjentów operowano od strony kopuły, a nie szyi tętniaka. Wnioski: Pomimo ograniczeń badania, nasze wyniki sugerują, że decyzja dotycząca wyboru strony dostępu chirurgicznego do tętniaków AComA, poza powszechnie uznanymi czynnikami, powinna opierać się również na ocenie rotacji kompleksu AComA względem płaszczyzny czołowej.
Year
Volume
Pages
6-10
Physical description
Dates
published
2019-10-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a617ee5f-908c-38d8-a6ca-613924ddc3d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.