PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(5) | 5-11
Article title

Długoterminowe efekty augmentacji krtani przeprowadzonej w znieczuleniu miejscowym przy użyciu hydroksyapatytu wapnia

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL

Wstęp: Cel badania stanowi ocena efektów długoterminowych augmentacji krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 17 pacjentów, którzy z powodu niewydolności szpary głośni (z powodu jednostronnego porażenia krtani oraz niewydolności mięśni wewnętrznych krtani) zostali zakwalifikowani do przeprowadzenia augmentacji krtani (10 kobiet i 17 mężczyzn), w wieku: 57,6±17,7 lat, mediana 61 lat, z zakresem: 32-83 lata. U wszystkich pacjentów wykonano augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym, przez jamę ustną, podając bocznie od fałdu głosowego/ fałdów głosowych hydroksyapatyt wapnia (preparat Radiesse). W celu oceny efektów długoterminowych augmentacji krtani – przeprowadzano ocenę jakości głosu pacjenta przed augmentacją, a następnie 3 i 12 miesięcy po augmentacji krtani, przy pomocy oceny videolaryngostroboskopowej krtani, oceny odsłuchowej, analizy akustycznej, oceny aerodynamicznej oraz samooceny głosu dokonanej przez pacjenta przy pomocy kwestionariusza VRQoL.
Wyniki: Uzyskano istotną statystycznie poprawę w ocenie odsłuchowej głosu dla parametrów G i A, po 3 miesiącach, dobre wyniki utrzymywały się w czasie 12-miesięcznej obserwacji. W ocenie akustycznej MDVP_Jitt, MDVP_Shim i MDVP_NHR poprawiły się odpowiednio do wartości: 2,5; 5 oraz 0,1 (3 miesiące po augmentacji) i 1,9; 3,6 oraz 0,1 (12 miesiące po augmentacji). MPTa wydłużył się do 12,2 i 11,9 s., odpowiednio po 3 i 12 miesiącach od augmentacji. Natężenie głosu poprawiło się z 67 do 68 oraz 71 dB(A), odpowiednio po 3 i 12 miesiącach.
Wyniki: VRQoL poprawiły się do wartości 19,5 i 20, odpowiednio 3 i 12 miesięcy po augmentacji. Dyskusja Augmentacja krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia daje długotrwałe, dobre efekty leczenia.
Year
Volume
Pages
5-11
Physical description
Dates
published
2017-09-21
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a597c843-91e8-3ebe-bd40-f67f5997e1f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.