PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(6) | 1-5
Article title

Wyniki leczenia brodawczaków odwróconych masywu szczękowo - sitowego (IPs) w zależności od techniki operacyjnej i krzywej uczenia się.

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
WSTĘP: Brodawczaki odwrócone masywu szczękowo – sitowego (IP) stanowią duże wyzwanie dla otorynolaryngologów. W ostatnich dekadach obserwowany jest wzrost liczby operacji endoskopowych przy malejącym odsetku zabiegów z dojścia zewnętrznego / podwójnego. Celem pracy była analiza odległych wyników leczenia IP w zależności od zastosowanej metody operacyjnej. MATERIAŁ I METODY: Retrospektywne badanie obejmuje grupę 69 pacjentów (28 kobiet i 41 mężczyzn) leczonych w latach 2002-2012 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 47 – endoskopowo; 16 – z dojścia podwójnego i 6 – z dostępu zewnętrznego. WYNIKI: Odsetek wznów u chorych leczonych endoskopowo wynosił 32%; natomiast u chorych leczonych z dostępu podwójnego/zewnętrznego – 64 % (p=0.03306). W latach 2002 – 2006 odestek wznów po operacjach endoskopowych wynosił 75 %; natomiast w latach 2007 – 2012 – 28 %. Odsetek wznów nie zależał od wieku (p=0.087686), płci (p=0.42810), rodzaju objawów (p=0,20955), stopnia rozległości wg Krouse (p=0.23658). Miało istotny wpływ na wznowę położenie zmian względem płaszczyzny Ohngrena (p=0,004768); oraz występowanie guza w sitowiu przednim (p=0,00416). DYSKUSJA: Operacje endoskopowe są efektywną metodą leczenia IP przy uwzględnieniu należytych wskazań i doświadczeniu operatora.
Year
Volume
Pages
1-5
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a502dd27-1864-316f-95a7-0ba134344ee7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.