PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(4) | 24-28
Article title

Prosty algorytm diagnostyczny przedoperacyjnej niedokrwistości oparty na morfologii krwi obwodowej i jego zastosowanie w planowych zabiegach chirurgii przewodu pokarmowego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Występowanie niedokrwistości wiąże się ze zwiększoną chorobowością i śmiertelnością, wydłużeniem czasu hospitalizacji i zwiększonym zapotrzebowaniem na przetaczanie krwi. Wczesne rozpoznanie różnicowe niedokrwistości może przyspieszyć jej leczenie i poprawić wyniki leczenia w okresie okołooperacyjnym. Przeprowadzone przez nas badanie miało na celu opracowanie prostego algorytmu diagnostycznego niedokrwistości, opartego na morfologii krwi obwodowej, oraz przebadanie jego użyteczności w populacji pacjentów poddawanych planowym zabiegom operacyjnym chirurgii przewodu pokarmowego. Materiał i metody: Dokonano retrospektywnej analizy wybranych danych klinicznych i laboratoryjnych parametrów krwinek czerwonych w grupie 442 kolejnych pacjentów kierowanych do planowych zabiegów operacyjnych chirurgii przewodu pokarmowego wysokiego ryzyka w okresie od stycznia 2016 do sierpnia 2018 r. W oparciu o dane patofizjologiczne opracowaliśmy prosty algorytm diagnostyczny, umożliwiający klasyfikację przedoperacyjnej niedokrwistości i zastosowaliśmy go w populacji badanej. Wyniki: W oparciu o wartość odcięcia, wynoszącą 130 g L-1 dla obojga płci, niedokrwistość zdiagnozowano u 166 pacjentów (37,5%). U aż 29 (17,5%) pacjentów z niedokrwistością algorytm umożliwił poprawne ustalenie jej etiologii jako wynikającej z niedoboru żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego. Omówienie wyników: Przedoperacyjna niedokrwistość występuje często u pacjentów poddawanych planowym zabiegom operacyjnym chirurgii przewodu pokarmowego. Prosty algorytm diagnostyczny, oparty wyłącznie na parametrach morfologii krwi, jest pomocny we wstępnej identyfikacji pacjentów z niedoborem żelaza lub witaminy B12/kwasu foliowego, dzięki czemu możliwe jest wczesne uzupełnienie odpowiednich niedoborów ramach przygotowań do operacji.
Year
Volume
Pages
24-28
Physical description
Dates
published
2019-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-a18eeb83-6ca1-31fd-9892-bec165bc025f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.