PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(6) | 1-5
Article title

Kwestionariusz BREAST-Q: narzędzie do oceny jakości życia pacjentek po rekonstrukcji piersi płatem DIEP/SIEA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Leczenie raka piersi stanowi ważne zagadnienie dla onkologów i chirurgów plastycznych. Dokonuje się znaczący postęp dotyczący wiedzy i sposobów terapii tego nowotworu. Leczenie niejednokrotnie wymaga rekonstrukcji amputowanej piersi. Współczesne metody są coraz doskonalsze i coraz bardziej dopasowane do potrzeb pacjentki. Jednocześnie obserwowany jest stały wzrost zainteresowania oceną jakości życia po wykonywanych procedurach medycznych. Taki trend obserwowany jest szczególnie w chirurgii plastycznej, gdzie prosta ocena ilości powikłań nie jest wystarczająca. Aby skutecznie pomagać, istnieje potrzeba skrupulatnej oceny leczenia dokonanej przez pacjentki. Celem pracy jest omówienie i przedstawienie zastosowania kwestionariusza BREAST-Q. Pozwala on na ocenę zadowolenia chorej ze zrekonstruowanej piersi, satysfakcji z całego procesu leczenia rekonstrukcyjnego i opieki medycznej. W pracy przedstawiono wyniki badania jakości życia kwestionariuszem BREAST-Q u 20 pacjentek po wtórnej rekonstrukcji piersi płatem DIEP bez usuwania żebra podczas uzyskiwania dostępu do naczyń dawczych. Ocena jakości życia pacjentek służy chirurgowi zajmującemu się rekonstrukcją do analizy swojej pracy. Pozwala na głębsze zrozumienie potrzeb i lepsze doradzanie kolejnym pacjentkom podczas konsultacji przedoperacyjnych. Uzyskane wyniki mogą być też przydatne dla płatnika przy podejmowaniu decyzji odnośnie do poziomu refundacji poszczególnych procedur.
Year
Volume
Pages
1-5
Physical description
Dates
published
2018-06-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9fb79936-8eb3-380a-be97-39be3c16193f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.