PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(2) | 35-40
Article title

Zagrożenia dla słuchu u rolników wynikające z pracy w hałasie

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono: czynniki warunkujące wystąpienie uszkodzenia słuchu po ekspozycji na hałas oraz negatywne skutki wpływu hałasu na człowieka w jego środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej rolników. Wieloletnia ekspozycja na dźwięki o wysokim natężeniu prowadzi do zmian degeneracyjnych w narządzie słuchu. Zaprezentowano wzmożoną ekspozycję na hałas przekraczający dopuszczalne prawne normy w środowisku pracy rolników. Zagrożenie hałasem w środowisku pracy i wynikające z niego powikłania w postaci ubytku słuchu, szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości, jest znaczne w całej grupie zawodowej rolników, bez względu na to, czy są to rolnicy z gospodarstw nastawionych na produkcję zwierzęcą, roślinną czy mieszaną.
Year
Volume
Pages
35-40
Physical description
Dates
published
2020-04-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9f002b1b-c23e-30a4-a1a2-8f5c2e727c05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.