PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 6(4) | 61-64
Article title

Urazy drążące szyi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Uraz przenikający szyi to taki, w którym rana przechodzi przez mięsień szeroki szyi. Tego typu obrażenia stanowią 5–10% wszystkich urazów tej okolicy. Ze względu na obecność w obrębie szyi bardzo ważnych życiowo struktur anatomicznych: dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, ważnych struktur naczyniowych i nerwowych, każdorazowo, gdy mamy do czynienia z urazem drążącym szyi, należy pacjenta hospitalizować oraz zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu dalszych decyzji terapeutycznych. Współcześnie na podstawie badań obrazowych, stanu klinicznego, dokładnego wywiadu, badania fizykalnego i badań laboratoryjnych jesteśmy w stanie określić, czy zabieg operacyjny jest niezbędny. Takie postępowanie umożliwia rezygnację z operacji zwiadowczych, które niosą za sobą ryzyko. W pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów, hospitalizowanych w tutejszym ośrodku otorynolaryngologicznym: 22-letniego chorego z ciałem obcym szyi – imitującym guz – od dwóch lat, oraz 45-letniego pacjenta z raną ciętą szyi przyjętego w trybie ostrego dyżuru. W pierwszym przypadku wcześniejsza dokładna diagnostyka pozwoliłaby na natychmiastowe usunięcie ciała obcego i uniknięcie późniejszej operacji, jak też zagrożeń wynikających z pozostawienia go w ranie. W drugim przypadku szybko wykonane badanie TK szyi z kontrastem pozwoliło stwierdzić ciało obce, określić jego rozmiar, położenie oraz przygotować zespół operacyjny do zabiegu. Wnioski: W urazach drążących szyi u pacjentów stabilnych hemodynamicznie, podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu powinno być poprzedzone dokładną diagnostyką obrazową, wywiadem oraz badaniem fizykalnym.
Year
Volume
Pages
61-64
Physical description
Dates
published
2017-12-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9e33af3d-bcd2-3837-9622-08bdfa42dcb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.