PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(4) | 1-7
Article title

Znaczenie terapii logopedycznej w rehabilitacji osób z przewlekłym kaszlem

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel pracy: Ocena wpływu terapii logopedycznej na jakość głosu u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani. Materiał i Metody: Badaniem objęto 11 pacjentów, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 16 do 72 lat, diagnozowanych z powodu problemów z głosem w Klinice Otolaryngologii i Poradni Foniatrycznej SP CSK w latach 2017‒2018. Każda osoba została poproszona o wypełnienie kwestionariuszy: skala samooceny niepełnosprawności głosu (VHI), skala jakości życia zależnej od głosu (VRQoL), skala dyskomfortu traktu głosowego (VTD). Powyższe kwestionariusze były wypełniane przez badanych dwukrotnie, przed rozpoczęciem rehabilitacji głosu oraz po niej. Ponadto u każdego z pacjentów została dwukrotnie wykonana analiza akustyczna głosu, ocena maksymalnego czasu fonacji oraz toru oddechowego. Każdy z chorych odbył rehabilitację głosu składającą się z cyklu 10 spotkań. Wyniki: Analiza statystyczna wyników maksymalnego czasu fonacji, skali samooceny niepełnosprawności głosu, skali jakości życia zależnej od głosu, skali dyskomfortu traktu głosowego analizy akustycznej głosu wykazała istotne statystycznie różnice w wynikach przed rehabilitacją i po niej (p<0,005). Ponadto u większości pacjentów zaobserwowano poprawę toru oddechowego. Wnioski: Terapia logopedyczna istotnie wpływa na jakość głosu pacjentów z jednostronnym porażeniem nerwu krtaniowego.
Year
Volume
Pages
1-7
Physical description
Dates
published
2018-11-23
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9cccb0ba-96d3-3bf3-8511-2dd55d1a625b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.