Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(4) | 1-7

Article title

Znaczenie terapii logopedycznej w rehabilitacji osób z przewlekłym kaszlem

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel pracy: Ocena wpływu terapii logopedycznej na jakość głosu u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani. Materiał i Metody: Badaniem objęto 11 pacjentów, w tym 8 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 16 do 72 lat, diagnozowanych z powodu problemów z głosem w Klinice Otolaryngologii i Poradni Foniatrycznej SP CSK w latach 2017‒2018. Każda osoba została poproszona o wypełnienie kwestionariuszy: skala samooceny niepełnosprawności głosu (VHI), skala jakości życia zależnej od głosu (VRQoL), skala dyskomfortu traktu głosowego (VTD). Powyższe kwestionariusze były wypełniane przez badanych dwukrotnie, przed rozpoczęciem rehabilitacji głosu oraz po niej. Ponadto u każdego z pacjentów została dwukrotnie wykonana analiza akustyczna głosu, ocena maksymalnego czasu fonacji oraz toru oddechowego. Każdy z chorych odbył rehabilitację głosu składającą się z cyklu 10 spotkań. Wyniki: Analiza statystyczna wyników maksymalnego czasu fonacji, skali samooceny niepełnosprawności głosu, skali jakości życia zależnej od głosu, skali dyskomfortu traktu głosowego analizy akustycznej głosu wykazała istotne statystycznie różnice w wynikach przed rehabilitacją i po niej (p<0,005). Ponadto u większości pacjentów zaobserwowano poprawę toru oddechowego. Wnioski: Terapia logopedyczna istotnie wpływa na jakość głosu pacjentów z jednostronnym porażeniem nerwu krtaniowego.

Year

Volume

Pages

1-7

Physical description

Dates

published
2018-11-23

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-9cccb0ba-96d3-3bf3-8511-2dd55d1a625b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.