PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(6) | 10-16
Article title

Immunoterapia w raku płaskonabłonkowym głowy i szyi. Blokada immunologicznych punktów kontroli

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Leczenie chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi jest istotnym problemem. Obserwuje się wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe tego regionu. Chirurgia, radioterapia oraz chemioterapia często nie są wystarczającymi metodami leczenia. Dokładna analiza procesów zachodzących w mikrośrodowisku guza pozwoliła na wyodrębnienie trzech etapów składających się na reakcję organizmu człowieka na wrogie antygeny, jakimi są antygeny nowotworowe. Poznanie tych mechanizmów skutkowało wprowadzeniem nowego terminu immunoonkologia. Jest to dziedzina leczenia nowotworów skupiająca się na wykorzystaniu układu immunologicznego pacjenta w celu zwalczania choroby. Immunoterapia u chorych na raka przyniosła pozytywne efekty. Wykorzystanie inhibitorów immunologicznych punktów kontroli, jak przeciwciała monoklonalne przeciwko receptorowi CTLA – 4 oraz PD – 1 umożliwiło modulację funkcji limfocytów T w konsekwencji znosząc immunosupresję w mikrośrodowisku guza. Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem nivolumabu oraz ipilimumabu, które potwierdziły ich przydatność kliniczną. Zatwierdzenie przez FDA nivolumabu w leczeniu nawrotowego i przerzutowego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi wydłużyło całkowity czas przeżycia chorych oraz czas przeżycia wolny od choroby. Dane statystyczne wskazują na przewagę immunoterapii nad innymi metodami leczenia w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Celem pracy jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z immunoterapią, w szczególności immunoterapią u chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.
Year
Volume
Pages
10-16
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9a8f6aa7-90af-3bf9-b7de-de05ee5395c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.