PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(5) | 31-36
Article title

Przeznosowe dojście mikroskopowe w operacji naczyniakowłókniaka nosogardła

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest rzadkim, niezłośliwym guzem naczyniowym wychodzącym z nosogardła. Leczeniem z wyboru jest operacja. W ostatnich latach duże znaczenie w leczeniu chirurgicznym tego guza mają techniki przeznosowe.
Cel: Celem pracy było przedstawienie naszego doświadczenia w operacjach naczyniakowłókniaka z dostępu przeznosowego mikroskopowego.
Materiał i metody: U 10 chorych guz usunięto przez nos przy użyciu mikroskopu, po wykonaniu badań obrazowych i angiografii tętnicy szyjnej. Embolizację tętnic zasilających guz wykonano przed operacją u siedmiu chorych. Dokonano retrospektywnego przeglądu dokumentacji medycznej pacjentów operowanych tą metoda. Głównym miernikiem wyniku leczenia było występowanie powikłań i nawrotów.
Wyniki: Według klasyfikacji Andrewsa w grupie znajdowało się dwóch chorych z guzem w stadium I, sześciu chorych w stadium II i dwóch chorych z guzem w stadium IIIA. Obserwacja dziewięciu chorych przez 6–11 lat nie wykazała nawrotu guza. U jednego chorego z guzem IIIA wystąpił nawrót do tyłu od wyrostka skrzydłowatego i został usunięty w całości. U żadnego chorego nie wystąpiły powikłania ani podczas, ani po operacji.
Wniosek: Przeznosowy dostęp mikroskopowy jest dobrym dojściem do usunięcia naczyniakowłókniaka nosogardła w stadium I-IIIA.
Year
Volume
Pages
31-36
Physical description
Dates
published
2018-08-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9a685ed4-30eb-3d7e-84c7-7d44f95fe7b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.