PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(4) | 19-25
Article title

Przydatność techniki szybkiego filmu High-Speed Digital Imaging (HSDI) w zmianach obrzękowo-przerostowych krtani u osób zawodowo pracujących głosem

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL

Wstęp: Celem pracy jest ocena przydatności metody szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej – High-Speed Digital Imaging (HSDI) w diagnostyce dysfonii organicznych w postaci zmian obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych potwierdzonych ultramorfologicznie metodą mikroskopii elektronowej transmisyjnej – Transmission Electron Microscopy (TEM) u pacjentów zawodowo pracujących głosem.
Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 30 chorych zawodowo pracujących głosem ze zmianami obrzękowo-przerostowymi błony śluzowej fałdów głosowych. Parametry drgań fałdów głosowych oceniano z zastosowaniem techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej z wykorzystaniem cyfrowej kamery HS, HRES Endocam Richard Wolf GmbH. Rejestrowano obraz fałdów głosowych z szybkością 4000 klatek na sekundę. Materiał pooperacyjny krtani był przygotowany w rutynowy sposób i oglądano go pod mikroskopem elektronowym transmisyjnym OPTON 900 – PC.
Wyniki: Technika szybkiego filmu – HSDI pozwala na ocenę rzeczywistej wibracji fałdów głosowych i określenie wielu parametrów. Wyniki uzyskane techniką TEM w materiale pooperacyjnym wykazały destrukcję komórek nabłonka, z nasilonym zwyrodnieniem wodniczkowym i poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych oraz dużą liczbę naczyń krwionośnych w podścielisku, co przemawiało za obecnością zmian obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych.
Dyskusja: Uzyskane wyniki oceny ultrastrukturalnej potwierdzają szczególną przydatność metody szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) w diagnostyce dysfonii organicznej w postaci zmian obrzękowo-przerostowych.
Year
Volume
Pages
19-25
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-99af93d2-67a1-3d21-ac4c-e519abfd415f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.