PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(4) | 21-25
Article title

Uszkodzenie nerwu żuchwowego gałęzi brzeżnej żuchwy w trakcie dyssekcji szyi typu IIa oraz wpływ różnych typów dyssekcji: diatermia vs. zimny nóż

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Pooperacyjne uszkodzenie gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego jest uznawane za powikłanie preparowania szyi i może być związane z czynnikami takimi jak trakcja, pozbawienie unaczynienia lub blokada przewodzenia w wyniku diatermii. Materiały i metody: Skrzyżowane badanie prospektywne obejmujące pacjentów, u których w okresie od lipca 2016 r. do lipca 2017 r. wykonano obustronne selektywne preparowanie szyi na poziomie IIa, zostało przeprowadzone celem oceny efektywności manewru Hayesa-Martina w zapobieganiu uszkodzenia nerwu podczas preparowania zimnym nożem lub nożem monopolarnym. Wyniki: Dwudziestu pacjentów spełniło kryteria włączenia do badania (40 operacji z preparowaniem szyi). Zaobserwowano tylko jeden przypadek czasowej wieloogniskowej neuropatii ruchowej w okresie pooperacyjnym (1/40 = 2,5%). Po zastosowaniu manewru Hayesa-Martina w żadnym przypadku nie wystąpiła przetrwała wieloogniskowa neuropatia ruchowa gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego. Wnioski: Manewr Hayesa-Martina jest bezpieczną metodą zapobiegania wieloogniskowej neuropatii ruchowej podczas preparowania szyi na poziomie IIa bez względu na sposób preparowania.
Year
Volume
Pages
21-25
Physical description
Dates
published
2018-05-16
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-9335459f-ea3f-3898-9256-6441e45c8269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.