PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(3) | 217-226
Article title

Dokumentacja fotograficzna w praktyce chirurga plastyka

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza zarządzania kliniczną dokumentacją fotograficzną wśród chirurgów plastycznych w Polsce oraz uzyskanie ich opinii na temat charakterystyki „idealnego” oprogramowania do archiwizacji zdjęć. Materiał i metodyka. Odsyłacz do internetowej ankiety przesłano (pocztą elektroniczną) wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Na 187 członków, 86 (47,5%, 54 mężczyzn i 32 kobiety, średni wiek 40,8 ± 10,6 lat) wypełniło internetowy kwestionariusz, co stanowi reprezentatywną próbkę chirurgów plastycznych praktykujących w Polsce. Wyniki. W badaniu wykazano, że tylko 7% chirurgów plastycznych wykorzystuje aplikacje informatyczne specjalnie przeznaczone do archiwizacji zdjęć. Natomiast ponad połowa chirurgów plastycznych przechowuje zdjęcia w uporządkowanych folderach w komputerach. Większość respondentów (89,3%) jest zainteresowanych wykorzystywaniem dedykowanych aplikacji komputerowych do archiwizacji dokumentacji fotograficznej. Najważniejsze cechy, jakie powinna posiadać aplikacja takiego typu, to (265 odpowiedzi): możliwość szybkiego przeszukiwania (26%), łatwość obsługi (24%), szybkie wprowadzanie danych (22%), bezpieczeństwo danych (15%), możliwość drukowania wybranych danych (7%), dostępność wyłącznie dla upoważnionych pracowników jednostki organizacyjnej (5%). Wnioski. Współpraca świadczeniodawców usług medycznych z informatykami może doprowadzić do opracowania programu spełniającego wymagania szczególnych grup medycznych. Na podstawie tego badania ankietowego zgromadziliśmy niezbędne dane do stworzenia koncepcji unikatowego oprogramowania, które może być użyteczne w praktyce klinicznej chirurgów plastycznych oraz innych specjalistów korzystających z dokumentacji fotograficznej.
Year
Volume
Pages
217-226
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-92272548-bb94-3671-b473-8940bd72d2b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.