Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(5) | 17-23

Article title

Ocena wpływu nasilenia zmian zapalnych oraz reakcji alergicznej na ekspresję receptora TAS2R38 u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych (PZZP)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Przewlekłe zapalenie zatok (PZZP) stanowi jeden z najczęstszych problemów zdrowotnych i dotyka ok. 15% populacji. Ostatnie doniesienia potwierdzają udział narządów zmysłów w procesie obrony przed patogennymi mikroorganizmami. Receptor smaku gorzkiego TAS2R38, zlokalizowany w górnych drogach oddechowych, związany jest z mechanizmami obrony przeciwbakteryjnej.
Cel: Celem tego badania była ocena funkcji receptora smaku gorzkiego w korelacji z: nasileniem PZZP, zaburzeniami narządów zmysłów i reakcją alergiczną.
Materiał i metoda: Badaniem objęto 100 pacjentów podzielonych na dwie grupy badane, do których należeli chorzy na PZZP z i bez polipów nosa. Grupę kontrolną stanowili pacjenci skierowani do septoplastyki bez zmian zapalnych w zatokach. Materiałem były fragmenty błony śluzowej nosa uzyskane podczas operacji nosa i zatok, w których oceniano ekspresję receptora TAS2R38 metodą immunohistochemiczną. U każdego badanego oznaczano poziom IgE w surowicy krwi oraz wykonywano badanie olfaktometryczne metodą Sniffin’ Sticks test.
Wyniki: U pacjentów z PZZP stwierdzono wyższą ekspresję receptora TAS2R38 w porównaniu do pacjentów kontrolnych (p = 0,0175). Znamiennie statystycznie wyższy indeks H-score receptora TAS2Rsub>38 w błonie śluzowej nosa występował u chorych: z większym nasileniem zmian zapalnych w CT zatok (p = 0,001), wyższym poziomem IgE w surowicy (p = 0,04) oraz nieprawidłowym wynikiem Sniffin’ Sticks test.
Wnioski: U pacjentów z PZZP występuje nadekspresja receptora TAS2R38 korelująca z: nasileniem zmian zapalnych, nieprawidłowym odczuwaniem zapachów oraz poziomem IgE. Stwierdzono łączny wpływ: nasilenia zmian zapalnych, odchyleń w Sniffin’ Sticks test oraz nasilenia subiektywnych objawów PZZP (wg EPOS) na (index H-score).

Year

Volume

Pages

17-23

Physical description

Dates

published
2020-05-18

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-90ad10ae-4fa5-3ded-94b7-f29846c874d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.