PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(4) | 1-5
Article title

Raport z trzyletniej (2014-2016) działalności Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono podsumowanie 32 miesięcy działalności Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce od stycznia 2014 roku do sierpnia 2016 roku. W analizowanym czasie zgłoszono łącznie 568 przypadków – amputacji, częściowych amputacji i innych rozległych urazów kończyn górnych, z czego zaakceptowano 354 przypadki (62%), a odrzucono 214 (38%). Wśród 354 wszystkich zaakceptowanych przypadków znalazło się 167 całkowitych amputacji (47%), 142 amputacji niecałkowitych (40%) i 45 (13%) innych ciężkich urazów, które zagrażały utratą kończyny. W większości ofiarami byli mężczyźni o średniej wieku 39 lat. Najwięcej pacjentów przeszło amputacje kilku palców i kciuków – łącznie 229 (65%) osób. W 92 przypadkach (30%) amputacje/urazy dotyczyły poziomu od śródręcza i nadgarstka, a w 33 przypadkach (9%) przedramienia i ramienia. U 141 chorych (40%) z całkowicie amputowanymi kończynami lub palcami wykonano replantację, u 145 (41%) rewaskularyzację, a u 29 (8%) naprawę rozległych uszkodzeń (pierwotna rekonstrukcja). W 27 przypadkach (8%) wykonano pokrycie ubytków płatami, a u 12 osób (3%) nie podjęto próby replantacji i zaopatrzono kikut kończyny. Przeżywalność replantowanych i rewaskularyzowanych części kończyn wynosiła średnio 78%. W porównaniu do raportu z lat 2010–2012 liczba leczonych chorych zwiększyła się o 21% (64 chorych), więcej było też przypadków amputacji (o 96) oraz znacznie więcej amputacji kilku palców i kciuków (o 88). Przedstawiony raport wskazuje na duże znaczenie nieformalnej struktury, jakim jest Serwis Replantacyjny, w ratowaniu kończyn ciężko okaleczonych pacjentów.
Year
Volume
Pages
1-5
Physical description
Dates
published
2018-04-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-8fcc7c34-901f-3ffd-9174-ac52de4c7314
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.