PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(1) | 31-35
Article title

Guzy ślinianek podżuchwowych: przegląd kliniczno-patologiczny 58 przypadków

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Nowotwory ślinianek stanowią jedynie 3% guzów głowy i szyi. Ich charakter jest w większości łagodny, chociaż guzy ślinianki podżuchwowej stosunkowo częściej mają charakter złośliwy. Celem pracy jest ocena struktury demograficznej pacjentów operowanych z powodu guza ślinianki podżuchwowej oraz porównanie zgodności pomiędzy przedoperacyjną biopsją aspiracyjną cienkoigłową a pooperacyjnym badaniem histopatologicznym.
Metodologia: Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną wszystkich pacjentów z guzami ślinianki podżuchwowej. Zebrane dane obejmowały strukturę demograficzną, wyniki przedoperacyjnej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej oraz pooperacyjnego badania histopatologicznego.
Wyniki: Przeanalizowano przypadki 58 pacjentów - 35 kobiet i 23 mężczyzn, średnia wieku 56,6 lat. W 45 przypadkach charakter zmiany był łagodny, w 13 przypadkach - złośliwy. Najczęściej rozpoznanymi niezłośliwymi guzami ślinianki podżuchwowej były: gruczolak wielopostaciowy, guz zapalny i guz Warthina. Natomiast najczęstszymi nowotworami złośliwymi były: rak płaskonabłonkowy i chłoniak. Po leczeniu operacyjnym w czterech przypadkach wystąpiła wznowa guza. Ponadto porównano wyniki przedoperacyjnej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej z wynikami badań histopatologicznych. Zgodność tego badania wyniosła prawie 83%, a 56% nieprawidłowych wyników dotyczyło niewykrycia nowotworów złośliwych. Czułość i swoistość w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych wynosiła odpowiednio 58,3% i 97,5%
Wnioski: Najczęstszymi typami guzów ślinianki podżuchwowej są: gruczolak wielopostaciowy, rak płaskonabłonkowy oraz chłoniak. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa jest dokładna w diagnozie przedoperacyjnej, błędy są najczęściej spowodowane brakiem rozpoznania złośliwego charakteru guza.
Year
Volume
Pages
31-35
Physical description
Dates
published
2018-03-23
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-855a8f25-53c8-3fed-bf40-434418f1a639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.