Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(1) | 6-9

Article title

Wartość kliniczna badań kolonoskopii i pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową w rozpoznawaniu raka jelita grubego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Kolonoskopia oraz PET/CT są jednymi z głównych badań diagnostycznych raka jelita grubego. Czułość, swoistość i dokładność tych badań jest nadal różnie oceniana. Cel pracy: Celem pracy jest porównanie czułości, specyficzności oraz dokładności kolonoskopii i PET/CT w rozpoznawaniu raka jelita grubego. Materiał i metody: Retrospektywnie przeanalizowano dokumentację medyczną 125. chorych u których w latach 2014-2015 wykonano kolonoskopię oraz PET/CT. Badania wykonane zostały w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Na podstawie opisu makroskopowego kolonoskopii wyniki podzielono na te z i bez prawdopodobieństwa raka. Obliczono średnią wartość SUV w PET/CT dla raka jelita grubego i bez tego rozpoznania. Średnią wartość SUV 14 oraz większą uznano za wskazującą na prawdopodobieństwo, natomiast 11 lub mniejszą bez prawdopodobieństwa raka. Do oceny czułości, swoistości i dokładności wykorzystano standardowe wzory matematyczne. Wyniki: Ponad połowę badanych -78 (62,4%) stanowili mężczyźni. Najwięcej chorych -42 (36,6%) było w wieku 65-74 lat. Najwięcej rozpoznano - 106 (68,8%) polipów oraz 24 (15,6%) zmiany guzowate. Polipy umiejscowione były w odbytnicy -32 (30,2%), w esicy - 26 (24,5%) oraz 15 (13,2%) we wstępnicy. Guzy umiejscowione były w odbytnicy - 11 (45,8%) oraz 4 (16,7%) w zgięciu esiczo-odbytniczym. Rozpoznano - 38 (24,6%) gruczolakoraków oraz - 67 (43,5%) gruczolaków. Odsetek wykrywalności RJG wyniósł 32% w kolonoskopii i PET/CT. Czułość kolonoskopii wynosiła 80%, swoistość 68,4% a 71,4% dokładność. Czułość, swoistość i dokładność PET/CT wynosiła odpowiednio: 65%, 75, 4% i 72,7%. Wnioski: Kolonoskopia ma wyższą czułość w rozpoznawaniu raka jelita grubego, natomiast specyficzność i dokładność jest wyższa w PET/CT. Słowa kluczowe: rak jelita grubego, kolonoskopia, PET/CT, czułość, swoistość, dokładność

Year

Volume

Pages

6-9

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-83c4f9cd-9b21-3935-9faf-f59e6ebb11cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.