PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(2) | 36-44
Article title

Ocena krótkoterminowej funkcjonalnej terapii głosu u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie: Porażenie krtani pogarsza wszystkie funkcje tego narządu. Z tego powodu proces terapeutyczny powinien obejmować przywrócenie funkcji oddechowej, obronnej i głosowej. Dobór właściwej ścieżki rehabilitacyjnej odgrywa kluczową rolę. Odpowiedni protokół badań, który obejmuje obiektywne metody oceny głosu, jest ważnym elementem monitorowania powrotu sprawności głosu. Wydajność głosu jest ważna dla pacjenta szczególnie ze względów psychologicznych i społecznych.
Cel: Celem pracy była ocena krótkoterminowej funkcjonalnej terapii głosu (functional voice therapy; FVT) u pacjentów z jednostronnym porażeniem krtani, z wykorzystaniem obiektywnych parametrów opisujących aparat głosowy krtani i jakość głosu.
Materiał i metody: W ciągu ostatnich 10 lat w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z powodu dysfonii hospitalizowano 355 pacjentów z porażeniem krtani. Wszyscy chorzy zostali poddani 5-dniowej FVT. Od 2015 roku ujednolicono parametry pomiaru protokołów diagnostycznych uzyskiwane z wideostrobokimografii (videostrobokymography; VSK), elektroglottografii (electroglottography; EGG) oraz percepcyjnej i akustycznej analizy głosu przed i po 5 dniach hospitalizacji.
Wyniki: U pacjentów po FVT uzyskano poprawę jakości głosu i kompensacji aparatu głosowego krtani. Większość pacjentów osiągnęła statystycznie istotną poprawę w VSK, EGG, MDVP oraz analizie percepcyjnej. Grupa pacjentów z niezadowalającą poprawą głosu po terapii wymagała przedłużonej rehabilitacji lub została zakwalifikowana do mikrochirurgii krtani. Analizowano potencjalne czynniki, które mogły powodować niedostateczne efekty FVT.
Wnioski: Złożoność rehabilitacji głosu jest kluczowa dla powodzenia terapii. Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny odgrywa istotną rolę w rehabilitacji głosu u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych.
Year
Volume
Pages
36-44
Physical description
Dates
published
2018-04-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-81ab74b5-2a0b-379f-b3a7-3e67f932c83e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.