PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93(2) | 26-32
Article title

Raport z trzyletniej (2017-2019) działalności Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono podsumowanie działalności Serwisu Replantacyjnego dla amputacji rąk w Polsce w latach 2017-2019. W analizowanym okresie, do Serwisu zgłoszono 551 przypadków amputacji i innych rozległych urazów kończyn górnych, z czego 330 zaakceptowano do operacji, a w 221 przypadkach, z różnych powodów odmówiono przyjęcia. Wśród 330 przyjętych było 165 (50%) amputacji całkowitych, 131 (40%) prawie całkowitych i 34 (10%) inne, ciężkie, zagrażające utratą kończyny urazy. W przeważającej liczbie ofiarami byli mężczyźni w młodym i średnim wieku. Najwięcej było amputacji kilku palców i kciuków - 251 (76%), następnie amputacji na poziomie śródręcza - 30 (9%), przedramienia - 23 (7%) i nadgarstka - 20 (6%). U 138 chorych (42%) z całkowicie amputowanymi kończynami lub palcami wykonano replantację, u 98 (30%) rewaskularyzację, a u 45 (14%) naprawę rozległych uszkodzeń (pierwotna rekonstrukcja). W 26 przypadkach (8%) wykonano pokrycie ubytków płatami, a w 23 (7%) nie podjęto próby replantacji i zaopatrzono kikut kończyny. Przeżywalność replantowanych i rewaskularyzowanych części kończyn wynosiła śr. 65% dla replantacji i 85% dla rewaskularyzacji. W porównaniu do raportu z okresu 2013-2016, liczba leczonych chorych była podobna, ale inna była struktura urazów: więcej było przypadków amputacji palców - o 22, za to znacznie mniej - o 50 amputacji proksymalnych: ręki, przedramienia i ramienia. Przedstawiony raport podkreśla znaczenie nieformalnej struktury, jakim jest Serwis Replantacyjny w ratowaniu kończyn ciężko okaleczonych pacjentów.
Year
Volume
Pages
26-32
Physical description
Dates
published
2021-03-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7ec8160e-2dd5-344f-b4ba-1a47ae81cde2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.