PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(3) | 12-16
Article title

Trudności w rozpoznaniu zębopochodnych zmian chorobowych zatok szczękowych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy było poszukiwanie chorych ze zmianami chorobowymi w zatokach szczękowych, u których zgłaszane dolegliwości mogły sugerować pochodzenie zębopochodne, oraz wyróżnienie zębopochodnych czynników ryzyka rozwoju tych zmian w badanej grupie. Materiał i metody: Badaniem objęto 44 pacjentów z podejrzeniem zębopochodnego zapalenia zatok szczękowych, u których przeprowadzono badanie stomatologiczne i wykonano tomografię komputerową wiązki stożkowej. Wiek chorych wahał się od 19 do 69 lat. Średnia wieku wyniosła 43 (SD = 13.9) lata. Wyniki: Wśród 44 badanych: u 22 (50%) stwierdzono zmiany w zatokach na podłożu niezębopochodnym, natomiast u 15 (34,1%) na podłożu zębopochodnym. U pozostałych 7 (15,9%) pacjentów nie zdiagnozowano zmian patologicznych w zatokach. Mediana czasu trwania zgłaszanych dolegliwości wyniosła 10 miesięcy (Q1 = 4, Q3 = 24). Nie wykazano, aby były one powiązane z podłożem zmian w zatokach. Wnioski: Należy rozważyć zębopochodne przyczyny zmian chorobowych w zatokach, szczególnie u pacjentów z długim wywiadem chorobowym i w przypadku zapaleń jednostronnych.
Year
Volume
Pages
12-16
Physical description
Dates
published
2019-11-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7d9d8d95-6b60-37c9-8cf5-c35c40f39d8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.