Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(6) | 29-34

Article title

Usunięcie migdałków podniebiennych w materiale własnym

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Tonsillektomia należy do najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych. Niekiedy jednak kwestionuje się konieczność jej przeprowadzania i jest to powód, dla którego podejmowane są liczne próby ujednolicenia i zdefiniowania wskazań do tej procedury.
Cel: Głównym celem niniejszej pracy jest analiza objawów klinicznych występujących u chorych zakwalifikowanych do tonsillektomii oraz porównanie ich z obrazem histopatologicznym usuniętych migdałków w ponownie wykonanym, ujednoliconym badaniu patomorfologicznym. Cel drugorzędny stanowi określenie: profilu demograficznego, występowania chorób współistniejących oraz powikłania pod postacią krwawienia pooperacyjnego u chorych po tonsillektomii w materiale własnym.
Materiał i Metody: Przeprowadzono retrospektywą analizę 301 wykonanych zabiegów usunięcia migdałków podniebiennych w latach 2017–2019 w Klinice Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej. Wskazania określono na podstawie danych z wywiadu. Na podstawie ujednoliconych kryteriów usunięty materiał podzielono na 2 grupy: (1) z cechami przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych (PZMP) oraz (2) z cechami przerostu migdałków podniebiennych (PMP).
Wyniki: Średnia wielkość migdałków była największa w grupie pacjentów do 35. r.ż., natomiast w grupie chorych powyżej 51 lat była najmniejsza. Wraz z wiekiem pacjenta obserwowano zmniejszanie się wielkości migdałków podniebiennych. W badanej grupie rozpoznanie histopatologiczne pod postacią PMP stwierdzono u 165 osób (54,8%), natomiast PZMP u 136 (45,2%). Wykazano, że im większe migdałki podniebienne w obrazie klinicznym, tym częściej obraz histopatologicznym odpowiada PMP. Wśród objawów klinicznych zgłaszanych przez chorych zakwalifikowanych do zabiegu tonsillektomii zaobserwowano: nawracające zapalenia migdałków podniebiennych u 211 (70,1%), chrapania i bezdechy u 47 (15,6%) oraz bezdechy u 33 chorych (11%). U 10 osób (3,32%) wystąpiło krwawienie pierwotne, a u 8 wtórne (2,66%). Najczęściej występującą chorobą współistniejącą były obciążenia sercowo-naczyniowe.
Wnioski: W przeważającej części przypadków objawy kliniczne potwierdzono adekwatnymi cechami w badaniu histopatologicznym usuniętego materiału. Najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym był przerost migdałków podniebiennych.

Year

Volume

Pages

29-34

Physical description

Dates

published
2020-06-01

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7cec92f5-7fa4-3bd0-bc70-f0609c8fdb77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.