Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 45-47

Article title

Potrójnie ujemny rak piersi z ACTH-zależnym zespołem Cushinga - opis przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Paranowotworowe zespoły endokrynne i metaboliczne w przebiegu nowotworów złośliwych są wynikiem ektopowego wytwarzania hormonów lub ich prekursorów w komórkach guza. O ile produkcja hormonów przez nowotwory pochodzenia neuroendokrynnego występuje stosunkowo często, o tyle ich wydzielanie przez komórki raka gruczołowego jest wyraźną rzadkością. W pracy przedstawiono przypadek potrójnie ujemnego raka inwazyjnego piersi, cechującego się ektopowym wydzielaniem ACTH, wywołującego poważne zaburzenia metaboliczne Materiał i metoda: Pacjentka została przyjęta do szpitala z objawami zespołu Cushinga. Badania diagnostyczne wykazały, że przyczyną zaburzeń metabolicznych był guz nowotworowy prawej piersi. Po wielodyscyplinarnym przygotowaniu pacjentka została zakwalifikowana do zabiegu operacyjnego. Wyniki: Po zabiegu mastektomii ustąpiły zaburzenia metaboliczne. Chora otrzymała uzupełniającą chemioterapię i radioterapię. W trakcie kontroli, 4 miesiące po zakończeniu leczenia systemowego stwierdzono progresję nowotworu. Kolejne modele chemioterapii okazały się nieskuteczne. Pacjentka zmarła 20 miesięcy po operacji i dwa miesiące po ostatnim cyklu chemioterapii Wnioski: Przypadek opisany w tym badaniu - potrójnie ujemny inwazyjny rak piersi, odpowiedzialny za ektopową produkcję ACTH i powodujący zespół Cushinga - jest rzadkim zjawiskiem. Leczenie pacjentów z rakiem piersi wykazujących aktywność hormonalną nie powinno różnić się od ogólnych zasad stosowanych w przypadku raka piersi. Jednak z powodu towarzyszących zaburzeń metabolicznych pacjenci potrzebują zindywidualizowanego podejścia onkologicznego, precyzyjnych testów diagnostycznych i wielodyscyplinarnego przygotowania przedoperacyjnego.

Year

Volume

Pages

45-47

Physical description

Dates

published
2019-01-22

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7c256b76-c3fe-3bdf-8828-41ae8df5c54e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.