Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(3) | 6-10

Article title

Wpływ czynników ryzyka oraz płci chorych na rokowanie w nowotworach krtani – jednoośrodkowa 10-letnia analiza epidemiologiczna

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cele: Celem pracy było badanie epidemiologii raka krtani na przestrzeni 10 lat w odniesieniu do znanych czynników ryzyka, a także ocena aktualnych wskaźników przeżyć w tej grupie pacjentów. Metody: Retrospektywny przegląd został wykonany na postawie dokumentacji medycznej pacjentów. Dane wprowadzono do bazy i za pomocą dedykowanego oprogramowania przeprowadzono analizę statystyczną. Wyniki: Badaniem objęto 512 pacjentów – 443 mężczyzn (86,5%) i 69 kobiet (13,5%). Stosunek mężczyzn do kobiet wynosił 6,4:1. W analizowanej grupie było 97,1% kobiet palących oraz 98% palących mężczyzn, w tym 81,1% kobiet i 94,6% mężczyzn paliło ponad 20 papierosów dziennie. Znaczne spożycie alkoholu podało 14 kobiet (20,3%) i 307 mężczyzn (69,3%). Wykazano statystycznie istotną różnicę między kobietami i mężczyznami chorującymi na raka krtani (p <0,05), zarówno pod względem znacznego spożycia alkoholu, jak i ilości palenia tytoniu. U większości mężczyzn oraz kobiet nowotwór zlokalizowany był w okolicy nadgłośniowej/głośni. Wyżej wymieniona lokalizacja występowała częściej wśród kobiet, stanowiąc 60,9% przypadków, podczas gdy u mężczyzn obejmowała 39,3% przypadków. U 82,6% kobiet oraz 77,6% mężczyzn zaobserwowano podobnie wysoki stopień zaawansowania raka krtani (III i IV). Wskaźnik 5-letnich przeżyć wynosił 58% wśród kobiet i 60,5% wśród mężczyzn. Wnioski: Wskaźnik zachorowań mężczyzn do kobiet na raka krtani wyniósł 6,4:1. Najczęściej rozpoznawana lokalizacja raka krtani to okolica obejmująca nadgłośnię i głośnię. Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn odsetek zaawansowanych postaci nowotworu krtani w momencie diagnozy przekracza 70%.

Year

Volume

Pages

6-10

Physical description

Dates

published
2019-05-16

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7b985fec-5ba8-3de4-8ffb-42d3f386bc25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.