Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(3) | 40-46

Article title

Narzędzia naukowe do gromadzenia i analizy danych medycznych w rynologii

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: W czasach „Evidence Based Medicine” znajomość metodologii oraz trendów naukowych jest niezbędnym narzędziem zarówno dla lekarza-praktyka, jak i lekarza-naukowca. Umiejętność interpretacji danych uzyskanych z piśmiennictwa pozwala lepiej diagnozować, leczyć, ale również kontrolować pacjentów. Ogólnie przyjęta strukturyzacja opublikowanych danych oraz ujednolicenie narzędzi badawczych umożliwia także prowadzenie prac oryginalnych i poglądowych na podstawie własnych wyników.
Cel: Celem naszego tekstu było poszukiwanie i przedstawienie narzędzi naukowych (ankiet, skal i listy kontrolnej) używanych do gromadzenia danych w rynologii. Wyniki tych badań zostały opublikowane w renomowanych czasopismach w latach 2000–2019 w języku angielskim.
Materiał i metoda: Do poszukiwania artykułów wykorzystaliśmy bazy: MEDLINE, PubMed oraz Scopus.
Wnioski: Używanie ogólnie przyjętych check-list oraz ankiet w gromadzeniu i ocenianiu danych klinicznych pozwala istotnie zwiększyć jakość zgromadzonych danych oraz ich atrakcyjność naukową, co z kolei przykłada się na łatwiejszą możliwość publikacji uzyskanych wyników oraz dalsze ich cytowanie w renomowanych czasopismach specjalistycznych.

Year

Volume

Pages

40-46

Physical description

Dates

published
2020-03-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-7b6810a2-839a-3f97-a755-7396b0921f33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.