PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 4(4) | 21-26
Article title

Analiza przyczyn krwawień z nosa oraz metod ich zaopatrywania w izbie przyjęć Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego (SPCSK) WUM

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Krwawienie z nosa należy do najczęściej spotykanych w praktyce laryngologicznej rodzajów krwawienia, jak również do najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów na ostrym dyżurze laryngologicznym. Krwawienie takie może być zarówno objawem niegroźnych schorzeń, jak i poważnych ogólnoustrojowych chorób. Cel: Celem pracy była analiza sposobu postępowania z pacjentami zgłaszającymi się na ostry dyżur laryngologiczny w SPCSK WUM z powodu krwawienia z nosa. Materiał i metody: Badanie miało charakter retrospektywny. Badaną grupę stanowiło 574 pacjentów, 274 kobiet i 300 mężczyzn, którzy zgłosili się na ostry dyżur laryngologiczny w SP CSK WUM z powodu krwawienia z nosa pomiędzy 1 stycznia a 30 grudnia 2014 r. Średnia wieku pacjentów wynosiła 64,6 lat dla kobiet i 60,3 lat dla mężczyzn. Z analizy wyłączono przypadki, w których przyczyną krwawienia był uraz. Wyniki: 228 zgłaszających się z krwawieniem pacjentów (39,7%) było leczonych przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia tętniczego został wykonany u 335 z nich (58,4%). W132 przypadkach (22,99%) ciśnienie było podwyższone: skurczowe powyżej 160 mmHg i/ lub rozkurczowe powyżej 95 mmHg. Innym znaczącym czynnikiem było stosowanie leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. 134 pacjentów (22,3%) przyjmowało leki z tej grupy (najczęściej kwas acetylosalicylowy). Kolejnymi czynnikami ryzyka wystąpienia krwawień podawanymi w wywiadzie były: niewydolność serca, migotanie przedsionków, cukrzyca, POChP, infekcje dróg oddechowych i inne choroby układu krwionośnego. Najczęstszym stosowanym leczeniem była tamponada przednia (Rapid Rhino – 248 pacjentów, Spongostan – 129 pacjentów). W 79 przypadkach (13,8%) zastosowano Captopril kaptopril w celu obniżenia ciśnienia krwi. 90 pacjentów (15,6%) wymagało dodatkowej konsultacji internistycznej. Wnioski: W badanej grupie najczęstszymi przyczynami krwawienia z nosa były źle kontrolowane ciśnienie tętnicze i leczenie doustnymi antykoagulantami lub lekami przeciwpłytkowymi. Najczęstszym zastosowanym leczeniem objawowym była tamponada przednia typu Rapid Rhino i Spongostan. W razie konieczności stosowano leczenie przyczynowe.
Year
Volume
Pages
21-26
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7b32d7e5-59fd-3e4d-aeed-b20d50129069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.