PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74(2) | 31-35
Article title

Mechanizmy kompensacji fonacyjnej u chorych z zaawansowanym rakiem głośni po chordektomii laserowej CO2

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Endoskopowa chordektomia laserowa CO2 jest metodą leczenia raka krtani o lokalizacji w obrębie głośni, która zapewnia lepsze warunki fonacyjne w porównaniu z operacjami z dojścia zewnętrznego. Typ chordektomii (I–VI) zależy od rozległości zmiany nowotworowej. Cel: Celem niniejszej pracy była klasyfikacja mechanizmów kompensacji fonacyjnej po chordektomii laserowej CO2 u chorych z zaawansowanym rakiem głośni z wykorzystaniem techniki HSDI. Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 30 mężczyzn (średnia wieku: 67 lat) operowanych w Klinice Otolaryngologii UMB w latach 2010–2018 i diagnozowanych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB. Grupę kontrolną stanowiło 30 mężczyzn (średnia wieku: 64 lat) bez zmian patologicznych w krtani. W leczeniu raka głośni stosowano chordektomię laserową CO2 typu: III, IV i Va. Ocenę pooperacyjną przeprowadzono po 6 miesiącach od zabiegu. W wizualizacji krtani zastosowano HSDI. Wyniki: Typ I kompensacji fonacyjnej występuje najczęściej u chorych po chordektomii typu III. Zaawansowany rak głośni, będący wskazaniem do chordektomii IV i V typu, prowadzi do hiperfunkcji nagłośniowej i fonacji z udziałem fałdów przedsionkowych, klasyfikowanej jako II i III typ kompensacji. W chordektomii typu IV najczęściej występuje I, rzadziej II typ kompensacji fonacyjnej. Wnioski: Typ kompensacji fonacyjnej zależał od zakresu resekcji głośni. Chordektomia rozszerzona o spoidło przednie i fragment przeciwległego fałdu (typ Va), rejestrowano hiperfunkcję nadgłośniową z udziałem fałdów przedsionkowych (typ II i III kompensacji fonacyjnej). Chordektomia przezmięśniowa, obejmująca część mięśnia głosowego (typ III), powodowała najczęściej I typ kompensacji fonacyjnej. W chordektomii III–Va typu w zaawansowanym raku głośni obserwowano: ograniczenie lub brak MW, zmniejszenie amplitudy oraz aperiodyczność drgań w badaniu HSDI.
Year
Volume
Pages
31-35
Physical description
Dates
published
2019-10-11
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7af65062-fae5-338b-8ce6-d7661fa4c32b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.