PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(2) | 12-16
Article title

Utrata słuchu u pacjentów z łagodą postacią OSAS i problemem chrapania

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wprowadzenie Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS, ang. Obstructive Sleep Apnea Syndrome) charakteryzuje się nawracającymi epizodami przedłużającej się, częściowej lub całkowitej obturacji górnych dróg oddechowych. Kilka grup badawczych analizowało wpływ chrapania i OSAS na funkcję słuchową, wykazując wzrost częstości występowania utraty słuchu u pacjentów z bezdechami oraz wcześniejszy początek i/lub głębszy stopień utraty słuchu w porównaniu z rówieśnikami. Celem niniejszego badania była ocena wyników audiologicznych populacji pacjentów chrapiących i chorych z łagodną postacią OSAS oraz wpływu tego patologicznego stanu na funkcję słuchową, z uwzględnieniem obecności istotnego poziomu przewlekłego hałasu. Materiał i Metody Dane zebrano poprzez analizę badań audiometrycznych, przeprowadzonych w grupie pacjentów chrapiących oraz w grupie kontrolnej pacjentów bez problemu chrapania. Niniejsze badanie obejmowało pacjentów chrapiących bez OSAS (AHI < 5) lub z niskim poziomem OSAS (5
Year
Volume
Pages
12-16
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-79b63ae1-079f-33fd-8937-c9a825ebbbb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.