PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 88(4) | 175-179
Article title

Ocena wczesnych wyników leczenia chirurgicznego owrzodzeń żylnych kończyn dolnych

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Owrzodzenia goleni charakteryzują się przewlekłym i nawracającym przebiegiem, należą do trudniejszych problemów terapeutycznych. Z badań epidemiologicznych wynika, że przewlekłe owrzodzenia dotyczą od 0,2 do 2% populacji Europy Zachodniej. Zapadalność częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, nasila się z wiekiem. Sposoby leczenia i zapobiegania nawrotom owrzodzeń podudzi wciąż są tematem dyskusji i badań naukowych. Celem pracy była ocena wczesnych wyników leczenia chirurgicznego owrzodzeń żylnych kończyn dolnych pacjentów Kliniki Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Materiał i metodyka. Ocenie poddano pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2009-2014. Kryteria włączenia: owrzodzenia żylne goleni, pełna dokumentacja. Do analizy zakwalifikowano 62 chorych leczonych z powodu owrzodzeń goleni, w tym 35 kobiet i 27 mężczyzn w wieku od 30 do 94 lat. Wykorzystano metodę leczenia polegającą na wycięciu owrzodzenia wraz z powięzią głęboką i położeniu przeszczepu siatkowego skóry pośredniej grubości bezpośrednio na odsłonięte mięśnie. Wyniki. U wszystkich pacjentów ocenionych podczas wypisu ze szpitala odnotowano wgojenie się przeszczepu w rożnym stopniu – 44 pacjentów uzyskało 90‑100%, 8 pacjentów – 75‑89%, 5 pacjentów 50‑74%, 5 pacjentów poniżej 50%. W posiewach materiału z owrzodzeń dominującą bakterią był Pseudomonas aeruginosa (32%) oraz Staphylococcus aureus (35%). Wnioski. Przedstawione wyniki leczenia pacjentów przemawiają za tym, że leczenie chirurgiczne stanowi skuteczną metodę terapii owrzodzeń żylnych goleni. Wcześniejsza kwalifikacja chorych do tego typu zabiegu poprawi wyniki leczenia.
Year
Volume
Pages
175-179
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-7876e9be-0305-392d-b434-e4c668ad3dcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.