PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(2) | 13-20
Article title

Analiza zmian Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków na przestrzeni 15 lat działania

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Jednym z przykładów ogólnopolskiego programu prozdrowotnego w Polsce jest Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSuN). Jest on ukierunkowany na wczesną diagnostykę i interwencję u dzieci z zaburzeniami słuchu i podawany jako przykład programu dobrze zarządzanego. Prezentowanie wyników działania PPPBSuN, jak również aspektów organizacyjnych oraz własnych doświadczeń, mogą w znaczący sposób pomagać instytucjom zarządzającym innymi programami w osiąganiu wysokiej efektywności ich funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest szczegółowa analiza ewaluacji programu w okresie 15 lat jego działania, tj. identyfikacja zmian oraz konsekwencje ich wprowadzenia w perspektywie poprawy jakości i efektywności. Materiał i metody: Materiał stanowią dane dotyczące PPPBSuN, zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych Programu, a także informacje organizacyjne związane z zarządzaniem, obsługą informatyczną oraz infrastrukturą PPPBSuN. Analizę przeprowadzono w oparciu o parametry oceny jakości (identyfikacje zmian i cel ich wprowadzenia) oraz efektywności (konsekwencje wprowadzenia zmian). Analiza dotyczy całego okresu funkcjonowania PPPBSuN – od 2002 do 2017 roku. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 13 głównych modyfikacji programu spełniających kryteria „zmiany” oraz 11 mniejszych – pobocznych – wynikających z konieczności przystosowania funkcjonalności PPPBSuN do aktualnych potrzeb. Zmiany pogrupowano według pięciu kategorii: zmiany prawne, zmiany administracyjne, zmiany w zarządzaniu, audyt i kontrola oraz zmiany informatyczne. Dyskusja: Analizując ewaluację PPPBSuN można przyjąć, że wprowadzone zmiany, wpłynęły pozytywnie na poszczególne aspekty funkcjonowania PPPBSuN, ale nie wyczerpują możliwości dalszej optymalizacji jego działania. Program wymaga stałego rozwoju, tak by wzrastała skuteczność i efektywność jego działania, a zastosowane w nim rozwiązania mogły być bodźcem do ulepszania i tworzenia innych programów prozdrowotnych.
Year
Volume
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
2018-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-77ee1d3a-9665-332b-8f84-7fca7ea82ddc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.