PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 70(6) | 20-25
Article title

Wpływ kompleksu miedzi(II) na aktywność peroksydazy glutationowej u osób z rakiem głowy i szyi

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi (HNSCC) obejmują około 6% wszystkich nowotworów złośliwych. W epidemiologii raka jamy ustnej duże znaczenie mają czynniki ryzyka, takie jak: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, zła higiena jamy ustnej, zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, niedobór ryboflawiny oraz żelaza. Cel pracy: Celem pracy była synteza kompleksu Cu(II) oraz ocena enzymatycznej bariery antyoksydacyjnej w krwinkach czerwonych pacjentów z rakiem głowy i szyi oraz w grupie kontrolnej. Materiał i metody: Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Nr. RNN/142/09/KB, Krew do badań pochodziła z Kliniki Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Eksperymenty prowadzone były w grupie 40 pacjentów z HNSCC oraz u 40 osób zdrowych, metodą spektrofotometryczną oznaczono peroksydazę glutationową. Wyniki: Badania prowadzone były na hemolizatach pochodzących od pacjentów których podzielono na dwie grupy – badaną (1 i 2), którą stanowiły osoby ze zdiagnozowanym rakiem głowy i szyi oraz kontrolną (1 i 2) – osoby zdrowe. Znamienne statystyczne wyniki wystąpiły dla GPX w grupie kontrolnej-1 i badanej-2 ze związkiem kompleksowym Cu(II) p<0,001 ). Wnioski: Przedstawione badania dowodzą że związek kompleksowy Cis-dichlorobis(N1-hydroksymetylo-3-metylopirazol- κN2)miedz(II) ma wpływ na aktywność enzymu antyoksydacyjnego GPX.
Year
Volume
Pages
20-25
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-76d2acdb-ae2f-3aa5-9336-949f069fae0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.