PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 90(5) | 17-21
Article title

Wpływ wybranych operacji bariatrycznych na gospodarkę glikolipidową u pacjentów z otyłością

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem badania, które przeprowadzono w latach 2013–2015, było porównanie skuteczności dwóch operacji bariatrycznych: ominięcia żołądkowo-jelitowego (RYGB) oraz rękawowej resekcji żołądka (LSG) w zakresie redukcji masy ciała oraz poprawy metabolizmu węglowodanów i lipidów. Materiał i metody: Do badania włączono 20 chorych poddanych operacji RYGB (grupa I) oraz 20 pacjentów poddanych operacji LSG (grupa II). W dobie przed zabiegiem oraz w 1.,3. oraz 6. miesiącu po operacji kontrolowano masę ciała oraz oznaczano na czczo stężenia: glukozy, insuliny, hemoglobiny glikowanej, cholesterolu całkowitego, jego frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów, wyliczano wartość wskaźnika BMI, wskaźnika HOMA-IR oraz HOMA-B. Wyniki: W obu badanych grupach w czasie 6 miesięcy po operacji uzyskano istotne statystycznie obniżenie wartości wskaźnika BMI oraz stężenia glukozy, insuliny, hemoglobiny glikowanej, wskaźnika HOMA-IR i HOMA-B, obniżenie stężenia trójglicerydów oraz wzrost stężenia HDL-cholesterolu. W obu grupach nie uzyskano spadku stężenia cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL. W zakresie badanych parametrów pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie. Wnioski: W czasie 6 miesięcy od przeprowadzonej operacji zarówno RYGB, jak i LSG są równie skuteczne w zakresie redukcji masy ciała. W jednakowy sposób prowadzą również do poprawy metabolizmu węglowodanów i lipidów u chorych z otyłością.
Year
Volume
Pages
17-21
Physical description
Dates
published
2018-06-13
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-76c0bc25-0bef-362a-8296-f7eb67773468
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.