Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 9(1) | 1-5

Article title

Przesunięcie w fazie otoemisji akustycznych produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (Shift-DPOAE) – metodologia badania i interpretacja wyników na przykładach

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Cel: Przedstawienie metodologii badania oraz prezentacja wyników przesunięcia w fazie otoemisji akustycznych produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka (Shift-DPOAE), wykonanego u osób zdrowych i z potwierdzoną chorobą Meniere’a w fazie remisji oraz w ostrej fazie choroby w czasie ataku. Materiał i metody: Badanie Shift-DPOAE zostało wykonane u dwóch osób z prawidłowym słuchem i bez żadnych problemów otologicznych i neurologicznych (osoby zdrowe) oraz u sześciu z klinicznie zdiagnozowaną chorobą Meniere’a. W sumie w pracy prezentowano wyniki uzyskane u ośmiu osób. U wszystkich badanych wykonano następujące badania: dokładną otoskopię, audiometrię impedancyjną, audiometrię tonalną, tradycyjne badanie DPOAE oraz Shift-DPOAE. Wyniki: Zaprezentowano i omówiono prawidłowe wyniki Shift-DPOAE uzyskane u dwóch osób zdrowych oraz wyniki prawidłowe (dwie osoby) i nieprawidłowe (cztery osoby) uzyskane u pacjentów z chorobą Meniere’a, w celu dokładnego omówienia metodologii i interpretacji badania Shift-DPOAE. Wnioski: Shift-OAE to obiecujące badanie z dużym potencjałem klinicznym w diagnostyce i monitorowaniu choroby Meniere’a u pacjentów, u których słuch nie został jeszcze uszkodzony. Jest ono całkowicie nieinwazyjne, może być przeprowadzone zaraz po ataku choroby w trakcie trwania objawów, a jego wykonanie zajmuje zaledwie klika minut.

Year

Volume

Pages

1-5

Physical description

Dates

published
2020-02-05

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-753bf312-f24f-3ec0-b986-535673db33a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.