PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(3) | 43-46
Article title

Resekcja aorty w odcinku podnerkowym oraz żyły głównej dolnej z jednoczasową ich rekonstrukcją - opis przypadku

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Jednoczasowa resekcja mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej i dużych naczyń z ich jednoetapową rekonstrukcją od niedawna uważana jest za optymalną strategię postępowania. Jednakże dotychczas w literaturze prawie nie opisywano jednoczesnej resekcji aorty i żyły głównej z ich rekonstrukcją z przyczyn onkologicznych. Metody: Zastosowano leczenie chirurgiczne mięsaka przestrzeni zaotrzewnowej, które obejmuje jednoczesną resekcję i rekonstrukcję podnerkowego odcinka aorty i żyły głównej dolnej. Wyniki: Rekonstrukcja naczyń trwała 40 minut, z czego przez 15 minut występowało niedokrwienie tętnicze. Przebieg pooperacyjny był powikłany wytworzeniem się prawostronnej przetoki moczowodowej i gromadzeniem się płynu w ranie, które leczono endoskopowo przez umieszczenie stentu w uszkodzonym prawym moczowodzie, oraz drenażem płynu pod kontrolą USG. Pacjenta wypisano do domu 25 dnia po operacji. Wnioski: Wierzymy, że taka strategia postępowania może być bezpieczna i skuteczna w przypadku szczegółowego doboru pacjentów oraz zastosowania podejścia wielodyscyplinarnego i zespołowego.
Year
Volume
Pages
43-46
Physical description
Dates
published
2019-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-712d81ec-1470-3b2e-9c4b-aaa1a5c2a945
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.