PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 89(3) | 40-43
Article title

Czy przypadkowe znalezisko diagnostyczne pod postacią mikroraka brodawkowatego wymaga uzupełniającej limfadenektomii: wysoko-komórkowy wariant tego złośliwego nowotworu (opis przypadku)

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Rak brodawkowaty tarczycy jest najczęstszym nowotworem gruczołu tarczowego i zazwyczaj wiąże się z bardzo dobrą prognozą. Celem tego opisu przypadku jest prezentacja występowania oraz przebiegu rzadkiego nowotworu gruczołu tarczowego, wartego opisania z uwagi na jego wyjątkowe cechy oraz związane z tym specyficzne postępowanie. Opisujemy przypadek 46-letniego pacjenta, który zgłosił się z powodu wola obustronnego wieloguzkowego tarczycy, bardziej zaznaczonego prawostronnie, o objętości około 80 ml według oceny ultrasonograficznej. Choremu zalecono usunięcie chirurgiczne wola z powodu uwidocznionego w scyntygrafii czterocentymetrowego „zimnego” guzka, który zajmował niemal cały prawy płat tarczycy. Z powodu mikroguzkowego utkania lewego płatu tarczycy wykonano kompletną tyreoidektomię według wytycznych oraz powszechnie uznanych zaleceń w porównywalnych przypadkach. Badanie histopatologiczne wycinka wykazało obecność gruczolaka pęcherzykowego bez żadnych cech złośliwości w prawym płacie tarczycy oraz wariantu wysokokomórkowego mikroraka brodawkowatego tarczycy o średnicy 0,6 cm z naciekiem torebki w lewym płacie tarczycy. Z uwagi na znane agresywne zachowanie onkobiologiczne tego rzadkiego podtypu, już opisaną inwazję torebkową, niski stopień zróżnicowania histopatologicznego oraz zwiększone ryzyko przerzutowania drogą limfopochodną, wykonano uzupełniającą limfadenektomię węzłów chłonnych przedziału środkowego szyi zgodnie z decyzją zespołu interdyscyplinarnego. Ostatecznie badanie histopatologiczne wykazało 30 węzłów chłonnych bez utkania nowotworowego (ostateczna klasyfikacja TNM: pT3 pN0 [0/30] L0 V0 Pn0 R0). Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, wdrożono terapię radiojodem. Jak dotąd, w trakcie pierwszej wizyty 6 miesięcy po operacji, w obserwacji klinicznej nie stwierdzono cech odrostu guza. Wariant wysokokomórkowy jest rzadkim i agresywnym podtypem raka brodawkowatego tarczycy, który charakteryzuje się gorszym 5-letnim przeżyciem oraz wyższym ryzykiem nawrotów. Z naszego punktu widzenia oraz według danych z piśmiennictwa, rozpoznanie to wymaga bardziej agresywnego leczenia chirurgicznego oraz częstych obserwacji i ścisłej kontroli zgodnie z wytycznymi.
Year
Volume
Pages
40-43
Physical description
Contributors
author
author
author
author
author
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-71260009-47ec-374d-963b-c837a5d43923
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.