PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93(1) | 1-8
Article title

Analiza tolerancji wysiłku na podstawie sześciominutowego testu marszowego – 6MWT – oraz subiektywnej oceny zmęczenia i duszności według skali Borga u mężczyzn z przepuklinami pachwinowymi przed i po operacji sposobem Lichtensteina

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Ocena tolerancji wysiłku odgrywa ważną rolę w kwalifikacji do leczenia i rehabilitacji.
Cel: Celem niniejszej pracy była ocena tolerancji wysiłku u chorych przed i po operacji przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina.
Materiał i metody: Do badania włączono mężczyzn operowanych z powodu przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina, których podzielono na grupę badaną (n = 50) i kontrolną (n = 50). Chorzy z grupy badanej spełniali kryterium współistnienia chorób układu krążenia i układu oddechowego. Dzień przed operacją i w 2. dobie po operacji pacjenci zostali poddani testowi 6-minutowego marszu (ang. 6 Minute Walk Test; 6MWT) oraz subiektywnie ocenili poziom zmęczenia według skali Borga (przed, bezpośrednio po i 10 minut po teście). Analizowano dystans 6MWT, poziom zmęczenia wg skali Borga. W 2. dobie po operacji 66% chorych z grupy badanej i 58% z grupy kontrolnej nie ukończyło testu. Pacjenci z grupy badanej przed operacją (500,07 ± 40,38 m) i w 2. dobie po operacji (243,46 ± 18,18 m) osiągali krótsze dystanse w porównaniu do grupy kontrolnej (565,93 ± 20,41 m; 249,47 ± 26,66 m), p < 0,001 i p = 0,481. Potwierdzono istotną statystycznie silnie ujemną korelację pomiędzy dystansem 6MWT przed operacją a wiekiem badanych. Pacjenci, którzy nie rozwinęli powikłań, osiągali w dniu przyjęcia istotnie dłuższe dystanse (dla grupy badanej p = 0,003, dla kontrolnej p = 0,004). Dla 6MWT przed operacją oraz 2 dni po operacji chorzy z grupy badanej wykazali istotnie wyższy poziom zmęczenia w porównaniu do grupy kontrolnej po teście (przed operacją: p = 0,001, po operacji: p = 0,001). Pacjenci z grupy badanej częściej przerywali 6MWT i gorzej tolerowali wysiłek w porównaniu do grupy kontrolnej. 6MWT jest przydatnym narzędziem do określenia wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku.
Year
Volume
Pages
1-8
Physical description
Dates
published
2020-09-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-711ed4df-2fbb-320d-8150-1ac66e654581
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.