PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(2) | 38-44
Article title

Przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe u chorych po ortotopowym przeszczepieniu wątroby (OLTx) w leczeniu krwotoku z przewodu pokarmowego. Doświadczenie jednego ośrodka na podstawie trzech przypadków i przegląd literatury

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Przezszyjne wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe (TIPS) jest dobrze znaną metodą leczenia objawowego nadciśnienia wrotnego u pacjentów oczekujących na przeszczepienie wątroby. Wykonalność i skuteczność TIPS u pacjentów po przeszczepieniu wątroby wciąż jest przedmiotem badań i dyskusji. Wskazania do leczenia tym sposobem chorych z przeszczepioną wątrobą i z wątrobą własną są podobne i obejmują: krwawienie z żylaków przełyku i żołądka, uporczywe wodobrzusze, wysięk opłucnowy i zespół Budd-Chiari. Aspekty techniczne oraz skuteczność procedury TIPS wykonywanej u chorych po OLTx w stanach nagłych z powodu krwotoku zagrażającego życiu nie są jeszcze dobrze poznane. Materiały i metody: Grupę badaną stanowią chorzy z krwotokiem do przewodu pokarmowego w przebiegu niewydolności funkcji wątroby przeszczepionej. Do wykonania ratującej życie przetoki TIPS, obarczającej nadciśnienie wrotne, chorzy zostali zakwalifikowani z powodu braku skuteczności leczenia endoskopowego. Wyniki: Pomimo spodziewanych trudności technicznych związanych z przebytym OLTx, we wszystkich przypadkach udało się wykonać przetokę wewnątrzwątrobową. W trakcie okresu pooperacyjnego krwawienie nie nawróciło. Wnioski: TIPS jest skuteczną metodą leczenia krwotoku z żylaków przełyku i żołądka w przypadku braku skuteczności leczenia endoskopowego jako pomost do planowanej retransplantacji wątroby.
Year
Volume
Pages
38-44
Physical description
Dates
published
2018-12-10
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-70b8c681-9c07-38dc-bd97-2615556820ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.