Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 73(1) | 13-16

Article title

Ocena jakości życia przed i po septorynoplastyce metodą otwartą przy użyciu ankiety WHOQOL-BREF

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wpływu plastyki nosa na jakość różnych aspektów życia. Badaniem objęto 79 pacjentów z pourazowymi lub wrodzonymi deformacjami nosa (38 mężczyzn, 41 kobiet) w wieku od 17 do 49 lat (średni wiek 20 lat) poddawanych operacji otwartą techniką rynoseptoplastyki. Materiały i metody: Jakość życia oceniano przed i 3 miesiące po operacji za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF. Ponadto zarejestrowano również inne dane pacjentów, w tym dane demograficzne, przebyte operacje i choroby współistniejące. Wypełniono 71 kwestionariuszy przedoperacyjnych i 70 pooperacyjnych. Wyniki: Wyniki wykazały statystycznie istotne różnice w jakości życia we wszystkich domenach. Dyskusja i wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań i po analizie dostępnej literatury można wyciągnąć wniosek, że operacje funkcjonalne i plastyczne, w tym septorynoplastyka, mają wpływ na jakość życia. Do kontrolowania wyników pooperacyjnych powinny być używane narzędzia oceniające ten aspekt.

Year

Volume

Pages

13-16

Physical description

Dates

published
2018-10-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-705913ef-b93d-3c6f-94c4-cb47b2947691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.