Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(5) | 17-23

Article title

Zastosowanie wąskopasmowej endoskopii lupowej (NBI) w śródoperacyjnej ocenie średnio zaawansowanych raków krtani (T2, T3)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Wybór metody leczenia nowotworów krtani w stopniu zaawansowania T2, T3 zależny jest od wyników badania przedmiotowego oraz badań obrazowych. W przypadku endoskopowej mikrochirurgii laserowej (transoral laser microsurgery – TLM) konieczne jest zastosowanie wysokiej jakości endoskopii w celu uzyskania negatywnych marginesów. Wąskopasmowa endoskopia lupowa (NBI) – technologia opierająca się na zastosowaniu filtrów optycznych – wydaje się użytecznym narzędziem w śródoperacyjnej wizualizacji powierzchownych marginesów resekcji.
Materiały i metody: Do przedstawionego badania zakwalifikowano 98 pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem krtani, u których wykonano chordektomię laserową. Stopień zaawansowania T2 rozpoznano u 90 pacjentów, natomiast stopień T3 u 8. Śródoperacyjnie, przed pierwszym użyciem lasera, wszystkie struktury anatomiczne krtani zostały poddane ocenie za pomocą klasycznej endoskopii białym światłem oraz endoskopii NBI.
Wyniki: W przypadku 10 pacjentów (10,2%) wykonano 10 dodatkowych biopsji, bazując na obrazie endoskopii NBI w celu lepszego uwidocznienia marginesów powierzchownych. Wyniki biopsji wykazały dysplazję średniego stopnia w 4 przypadkach (40%), dysplazję dużego stopnia w 2 (20%), carcinoma in situ w 3 (30%) i hiperkeratozę u jednego pacjenta (10%). Na podstawie otrzymanych wyników czułość, swoistość, wartość predykcyjna dodatnia, wartość predykcyjna ujemna oraz dokładność endoskopii klasycznej z endoskopią NBI wyniosły odpowiednio: 100%; 98,88%; 90%; 100%; 98,98%. W ostatecznym wyniku badania histologicznego marginesy u wszystkich pacjentów były negatywne.
Dyskusja: Celem przedstawionego badania była ocena użyteczności endoskopii NBI w śródoperacyjnym obrazowaniu śluzówki krtani oraz w ocenie marginesów powierzchownych u pacjentów z rozpoznanym nowotworem krtani w stopniu zaawansowania T2 lub T3. Wyżej przedstawione wyniki potwierdzają, że wykorzystanie NBI w obrazowaniu śródoperacyjnym pozwala na zwiększenie dokładności resekcji marginesów powierzchownych u pacjentów operowanych z powodu średniozaawansowanego raka krtani (T2, T3).

Year

Volume

Pages

17-23

Physical description

Dates

published
2018-05-16

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-6fdbb7c9-2769-3380-aa83-983ee0ee4d69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.