PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(4) | 17-20
Article title

Obturacyjny bezdech podczas snu u pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii tętnic szyjnych – badanie wstępne

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp: Związek między obturacyjnym bezdechem podczas snu (OBPS) a miażdżycą jest potwierdzony od wielu lat, choć patomechanizm tego zjawiska nadal nie jest poznany. Celem badania było określenie częstości OBPS u pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii oraz określenie wpływu tej procedury na parametry badania snu i występowanie senności dziennej. Materiał i metody: Do badania włączono 46 pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii otwartej. Przed zabiegiem wykonano badanie snu i zastosowano skalę senności Epworth. U 11 z 46 osób przeprowadzono badania snu także po operacji. Wyniki: Średnia wieku w grupie badanej wyniosła 69,9 lat (± SD = 8,6), 21 pacjentów (45,7%) stanowiły kobiety. Średnia wartość pAHI, ODI, pRDI i procent czasu chrapania wyniosły odpowiednio 16.2 (± SD=15.2), 10.4 (± SD=12.2), 18.9 (± SD=14.9) oraz 9,9 (± SD=17). Prawidłowe wartości pAHI uzyskało 14 pacjentów (30%), podczas gdy łagodny OBPS (pAHI 5–15) zaobserwowano u 13 pacjentów (38%), umiarkowany OBPS (pAHI 15–30) u 11 pacjentów (24%), a ciężki OBPS (pAHI >30) u pacjentów 8 (18%). Średnia wartość skali senności Epworth u 27 z 46 pacjentów wyniosła 6,3 (± SD = 5,6). Pooperacyjne wartości parametrów badania snu u 11 pacjentów nie zmieniły się statystycznie znamiennie. Wnioski: Badanie wykazało występowanie OBPS w stopniu umiarkowanym i ciężkim u 42% pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii, natomiast nie stwierdzono nadmiernej senności w tej grupie. Pokazuje to, że u pacjentów kwalifikowanych do endarterektomii tętnic szyjnych należy wykonać diagnostykę snu w celu wykluczenia OBPS.
Year
Volume
Pages
17-20
Physical description
Dates
published
2018-05-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6e8a3f8f-ecb1-3d85-b47a-35f4a97aaf2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.