PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 7(1) | 16-23
Article title

Występowanie bezsenności wśród chorych z rozpoznaniem obturacyjnego bezdechu sennego

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest problemem medycznym o zasięgu społecznym. Podstawą jego podejrzenia i postawienia rozpoznania jest nadmierna senność dzienna oraz wynik polisomnografii (PSG). Bezsenność towarzyszy pacjentom z OBS równie często jak nadmierna senność dzienna, aczkolwiek częstość występowania bezsenności jest różnie określana w różnych badaniach. Postanowiono poddać weryfikacji te poglądy w oparciu materiał własny. Materiał stanowiło 120 pacjentów zgłaszających się do Pracowni Polisomnograficznej Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Pacjenci rutynowo wypełniali kwestionariusz Ateńskiej Skali Bezsenności (Athens Insomnia Scale; AIS). Całonocna PSG była wykonywana na sprzęcie firmy Grass, z zapisem 14-kanałowym. Ocena badania była dokonywana metodą automatyczno-manualną. Ciężkość OBS klasyfikowano na podstawie AHI. Utworzono grupę badawczą liczącą 96 chorych z rozpoznanym OBS oraz grupę kontrolną, którą stanowiło 24 pacjentów, u których wykluczono OBS, a ich zaburzenia snu oraz nadmierna senność dzienna wynikały z innych przyczyn. Suma punktów z ankiety AIS we wszystkich podgrupach oraz łącznie była bliska znamiennej lub znamienna dla rozpoznania bezsenności. Średni wynik w AIS różnił się istotnie w podgrupach według ciężkości bezdechu, korelował także w sposób istotny statystycznie latencją zasypiania, latencją pełnego snu i latencją fazy N2, ale nie z AHI. Wyciągnięto wniosek, według którego u chorych z rozpoznaniem OBS nasilenie bezsenności mierzonej z zastosowaniem AIS ma istotny związek z ciężkością bezdechu, aczkolwiek nie jest to związek ścisły.
Year
Volume
Pages
16-23
Physical description
Dates
published
2018-03-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6e7653fd-9de5-387e-b6a1-384870df40e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.