PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71(5) | 37-42
Article title

Zakażenia tkanek głębokich szyi: przegląd 263 przypadków

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel: Celem niniejszej pracy było wykazanie możliwych korelacji między parametrami demograficznymi, etiologią, lokalizacją ropnia i/lub ropowicy, powikłaniami, chorobami współistniejącymi, leczeniem oraz kulturami bakterii u pacjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia tkanek głębokich szyi (deep neck infection; DNI). Metody: Analizie poddano 263 pacjentów hospitalizowanych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku z powodu ropowicy i/lub ropnia głębokich przestrzeni szyi. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SPSS 22.0, przy czym poziom istotności przyjęto na poziomie maksymalnie 5%. Wyniki: Najczęstszą etiologią ropnia i/lub ropowicy było zakażenie zębów, następnie ostre ropowicze zapalenie gardła. Progresja wymienionych infekcji była najczęściej obserwowana jako ropień okolicy podżuchwowej lub ropowica szyi. Reoperacja została przeprowadzona w 19,8% przypadków, a powikłania rozwinęły się w 11% pacjentów, głównie jako niedrożność dróg oddechowych. Powikłania DNI rzadziej występowały u palących niż u niepalących (OR = 0,038, p = 0,025). Dyskusja: W niniejszym badaniu zakażenie zębów było przyczyną DNI w 70,6% przypadków. Dane te pomagają wyjaśnić dlaczego istnieje wiele badań, które koncentrują się wyłącznie na DNI pochodzenia odontogennego. Nie należy lekceważyć złego stanu zdrowia jamy ustnej i zakażeń odontogennych – mogą prowadzić do rzadkiej, śmiertelnej choroby – schodzącego martwiczego zapalenia śródpiersia, które wymaga agresywnego leczenia chirurgicznego. Pomimo wszystkich interwencji śmiertelność w wyniku tej choroby sięga 10–40%. W niniejszym badaniu obserwowano rozwój powikłań w 11,4% przypadków Wskazuje to na ogromne znaczenie zdrowia jamy ustnej i higieny w rozwoju DNI.
Year
Volume
Pages
37-42
Physical description
Dates
published
2017-10-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-68aa3ad5-c9a7-3749-a5eb-9bceb99abef6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.