PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 91(5) | 1-4
Article title

Osobowość XXL. Właściwości osobowości sprzyjające nadmiernej masie ciała

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Cel badania: Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby chore na otyłość charakteryzują się pewnymi właściwościami osobowości, które mogą przyczyniać się do rozwoju nadmiernej masy ciała. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia czy osoby chorujące na otyłość olbrzymią różnią się od osób zdrowych i chorych somatycznie w zakresie wybranych właściwości osobowości. Materiał i metody: Badaniem objęto 34 chorych ze zdiagnozowaną otyłością olbrzymią, w procesie kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości. BMI badanych wynosiło od 35 do 54 kg/m2. W badaniu zastosowano Kwestionariusz osobowości NEO-FFI (Costa, McCare; 1998) oraz kwestionariusz autorski, służący zebraniu danych demograficznych oraz pomiarów antropometrycznych. Wyniki: Dowiedziono, że osoby z otyłością chorobliwą różnią się istotnie od osób zdrowych oraz chorych somatycznie w zakresie analizowanych wymiarów Wielkiej Piątki. Wnioski: Cechami istotnie wyróżniającymi osoby chorujące na otyłość olbrzymią były obniżona sumienność oraz nasilona neurotyczność. Wynik ten wskazuje, iż powyższy układ cech osobowości może sprzyjać rozwojowi nadmiernej masy ciała.
Year
Volume
Pages
1-4
Physical description
Dates
published
2019-09-03
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-6805b296-00d2-37ff-ae8e-f9063bbeed33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.