PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 72(3) | 1-3
Article title

Zastosowanie NBI – wąskopasmowej endoskopii lupowej do oceny krtani

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wąskopasmowa endoskopia lupowa (NBI) poprzez wizualizację naczyń nabłonka ułatwia wykrywanie zmian przednowotworowych, nowotworowych i przerostowych, np. brodawczaków krtani. Technologia NBI oparta jest na modyfikacji światła białego przy użyciu odpowiednich filtrów optycznych. Dla każdego typu patologii jest dokładnie scharakteryzowany wzór unaczynienia (opracowany w 2011 roku), znany jako klasyfikacja Ni. NBI w połączeniu z klasyczną endoskopią poprawia czułość i specyficzność oceny zmian w krtani, ale także zwiększa dokładność oceny marginesów powierzchniowych resekcji podczas chordektomii laserowej we wczesnych i średniozaawansowanych rakach krtani.
Year
Volume
Pages
1-3
Physical description
Dates
published
2018-04-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-64a0e8fb-cd0e-3053-aa54-4b8f6b116df9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.